Hải quan Hải Phòng: Thu trên 118 tỉ đồng từ Kiểm tra sau thông quan

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Từ đầu năm đến hết tháng 9, Cục Hải quan Hải Phòng đã thu nộp NSNN 118 tỉ đồng từ hoạt động kiểm tra sau thông quan, đạt 98,3% chỉ tiêu thu do Tổng cục Hải quan giao trong năm 2013.

Hải quan Hải Phòng: Thu trên 118 tỉ đồng từ Kiểm tra sau thông quan
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng. Nguồn: baohaiquan.vn

Chi cục Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), Cục Hải quan Hải Phòng đã thực hiện 437 cuộc kiểm tra (có 33 cuộc tại trụ sở doanh nghiệp, 404 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan), đạt gần 73% chỉ tiêu cả năm (cả năm 600 cuộc).

Thông qua công tác KTSTQ, đơn vị đã quyết định ấn định tổng số thuế truy thu hơn 108 tỉ đồng.

Theo Chi cục KTSTQ, sở dĩ số thuế đã thu nộp ngân sách cao hơn số tiền ấn định (118 tỉ đồng so với 108 tỉ đồng) do có cả khoản thuế ấn định của năm 2012 được doanh nghiệp chuyển nộp trong năm 2013.

Chuyên đề KTSTQ có số thu lớn nhất ở Hải quan Hải Phòng thời gian qua liên quan đến mặt hàng xăng dầu.

Năm 2013, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu đối với Chi cục KTSTQ Hải Phòng 120 tỉ đồng, tăng gần 82% so với số thực thu năm 2012.