Hải quan Quảng Ninh: 655 doanh nghiệp tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS

Xuân Hương - Cục Hải quan Quảng Ninh

(Tài chính) Theo số liệu từ Ban Cải cách hiện đại hóa, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày 15/9/2014, Hệ thống VNACCS/VCIS tại Cục đã thu hút 655 doanh nghiệp tham gia thực hiện thông quan.

Cán bộ Cục Hải quan Quảng Ninh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thông quan tự động VNACCS/VCIS. Ảnh: Xuân Hương
Cán bộ Cục Hải quan Quảng Ninh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thông quan tự động VNACCS/VCIS. Ảnh: Xuân Hương

Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS đã được tiếp nhận và triển khai chính thức tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh vào ngày 14/4/2014 và đã được thực hiện tại 7/7 Chi cục Hải quan trực thuộc.

Kể từ khi chính thức triển khai vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đến ngày 15/9/2014, Hệ thống đã tiếp nhận 27.442 tờ khai hàng hóa XNK, bằng 98,74% tổng số tờ khai đã được đăng ký.

Kim ngạch hàng hóa XNK qua Hệ thống VNACCS/VCIS tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trong kỳ từ 14/4-15/9/2014 đạt trên 3,7 tỷ USD, chiếm 91% tổng kim ngạch hàng hóa XNK tại Cục.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong thời gian qua, để việc vận hành Hệ thống thông suốt, Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã tích cực hỗ trợ  các đơn vị thuộc và trực thuộc; Chủ động tìm các giải pháp, kịp thời giải đáp những vướng mắc phát sinh và hướng dẫn DN giải quyết khó khăn, vướng mắc gặp phải khi tham gia Hệ thống. Khó khăn, vướng mắc phát sinh chủ yếu tập trung vào việc: Thực hiện thanh khoản đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất; Thực hiện chữ ký số; Đăng ký sử dụng VNACCS/VCIS; Ân hạn thuế…

Thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư và Quy trình hướng dẫn thủ tục Hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS theo Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính, Quyết định số 988/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, thu hút DN tham gia thực hiện thủ tục bằng Hệ thống VNACCS/VCIS; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu  hút, phát triển lực lượng đại lý hải quan thuộc địa bàn theo hướng quản lý hiện đại.