Hải quan Quảng Ninh phát động đợt thi đua nước rút 90 ngày đêm (1/10-31/12/2013).

Theo quangninhcustoms.gov.vn

(Tài chính) Nhằm phát huy kết quả công tác đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và mục tiêu thi đua năm 2013, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phát động đợt thi đua nước rút 90 ngày đêm (từ 1/10 – 31/12/2013).

Hải quan Quảng Ninh phát động đợt thi đua nước rút 90 ngày đêm (1/10-31/12/2013).
Hải quan cửa khẩu Móng Cái kiểm tra hàng hóa Xuất nhập khẩu. Nguồn: quangninhcustoms.gov.vn

Đợt thi đua nước rút của Cục Hải quan Quảng Ninh đột kích vào những nhiệm vụ trọng tâm:

Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua 3 Quý đầu năm, từ đó đề ra giải pháp triển khai thực hiện thi đua Quý IV/2013.

Hưởng ứng, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 16/8/2013 của Bộ Tài chính về việc phát động phong trào thi đua nước rút chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2013; Với khẩu hiệu thi đua: “Tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực.

Trong đợt thi đua 90 ngày đêm, Hải quan Quảng Ninh sẽ phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác năm 2013, cụ thể: Về thu ngân sách Nhà nước: Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu NSNN năm 2013, phấn đấu thu đạt kết quả cao nhất, tối thiểu phải đạt 17.550 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 30/9/2013, Cục Hải quan Quảng Ninh đã thu 12.952 tỷ đồng, đạt 66,7% chỉ tiêu được giao); tích cực, chủ động trong công tác thu hồi nợ đọng, có giải pháp và lộ trình cụ thể, không để nợ quá hạn, nợ xấu phát sinh.

Công tác Kiểm tra sau thông quan được tăng cường nhằm đạt kế hoạch tiến hành kiểm tra 42 doanh nghiệp, kết thúc kiểm tra 21 doanh nghiệp tại trụ sở Hải quan và 3 doanh nghiệp tại trụ sở doanh nghiệp, phấn đấu vượt mức chỉ tiêu số thực thu qua kiểm tra sau thông quan với kết quả cao nhất. Số liệu từ Chi cục Kiểm tra sau thông quan, tính đến ngày 30/9/2013, số thu qua kiểm tra sau thông quan đã đạt 37,5 tỷ đồng, đạt 125% chỉ tiêu).

Bên cạnh đó, Hải quan Quảng Ninh sẽ tập trung nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng tiếp nhận và triển khai thí điểm Hệ thống VNACCS/VCIS theo lộ trình của Tổng cục Hải quan trong năm 2014. Thực hiện vượt chỉ tiêu về tờ khai, kim ngạch hàng hóa XNK, số lượng doanh nghiệp tham gia. Tích cực hỗ trợ người khai hải quan thực hiện sử dụng chữ ký số khi thực hiện thủ tục Hải quan điện tử theo Quyết định số 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính. Kiểm tra, đánh giá về chất lượng công tác quản lý rủi ro, chỉ rõ nguyên nhân đồng thời đề ra các giải pháp, phấn đấu phát hiện vi phạm từ tiêu chí phân tích đạt trên 1,5% và phát hiện vi phạm từ chuyển luồng đạt trên 10%.

Để góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, chủ động phát hiện vi phạm; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chống phiền hà sách nhiễu trong thực thi công vụ cũng sẽ được tăng cường.

Đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cũng như sự phối hợp của các lực lượng chức năng có liên quan để đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới trong những tháng cuối năm 2013. Trong đó, tập trung đấu tranh với những mặt hàng trọng điểm, nhạy cảm, góp phần bảo hộ nền sản xuất trong nước, sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội. (Lũy kế từ đầu năm tới hết Quý III/2013, Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 269 vụ buôn lậu, gian lận với trị giá hàng hóa vi phạm là 18.451,15 triệu đồng).