Hải quan TP. Hồ Chí Minh phấn đấu thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước

Theo Trường Nguyễn/sggp.org.vn

Hôm nay 26/6, Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua dù có nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy Cục Hải quan TPHCM vẫn nêu cao tinh thần kỷ luật, sáng tạo, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan TP lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hải quan TP. Hồ Chí Minh phấn đấu thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước.
Hải quan TP. Hồ Chí Minh phấn đấu thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước.

Cụ thể, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên rà soát và báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung quy trình nghiệp vụ hải quan theo hướng đơn giản, minh bạch. Đảng ủy cũng chỉ đạo công khai các quy định của pháp luật, công khai số điện thoại của lãnh đạo các cấp ngành hải quan TP và tổ chức các hoạt động để kịp thời giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hải quan của doanh nghiệp và người dân. Cùng với đó, Đảng ủy Cục Hải quan TP còn quán triệt chỉ đạo phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, xem đây là yêu cầu hàng đầu trong kế hoạch phát triển ngành hải quan TP.

Từ đó, Cục Hải quan TP cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp, cách làm cụ thể, như triểnkhai hệ thống thông quan điện tử (VNACCS/VCIS) thông quan hàng hóa tự động, dựa trên các tiêu chí quản lý rủi ro nhưng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Cùng với đó là đề án giám sát hải quan tự động (VASSCM), quản lý hải quan tại cảng biển và chủ động triển khai đề án “Phát triển hệ thống logistics, chống ùn tắc tại cảng Cát Lái”; nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện đề án “Thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển TPHCM”.

Ngành Hải quan TP cũng xây dựng hệ thống quản trị Hải quan TP, triển khai mô hình “Phòng họp không giấy”, thực hiện chữ ký số. Ở các cửa khẩu của Hải quan TP đã chuyển phương thức hoạt động từ tiền kiểm sang hậu kiểm và ngành cũng chú trọng đến những bất cập của chính sách và có kiến nghị tháo gỡ kịp thời.

Đảng ủy Cục Hải quan TP cũng quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ công chức trong đơn vị chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, gian lận thương mại về hải quan. Qua đó, ngành hải quan TP phát hiện trên 8.400 vụ vi phạm, với giá trị hàng hóa vi phạm ước gần 3.300 tỷ đồng. Ngành hải quan TP cũng chuyển cơ quan chức năng đề nghị truy tố nhiều đối tượng vi phạm pháp luật về hải quan.

Trong khi đó, từ năm 2015-2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Cục Hải quan TPHCM đạt hơn 500 tỷ USD, với hơn 266.700 lượt doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan. Tổng số thu ngân sách Cục Hải quan TP hơn 530.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu dự toán hơn 12.000 tỷ đồng. Kết quả này đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định tài chính vĩ mô, động viên, huy động nguồn lực phục vụ cho phát triển, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế của đất nước và của TPHCM.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cục Hải quan TPHCM phấn đấu thu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm; phấn đấu không để nợ thuế phát sinh năm sau cao hơn năm trước; 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương.