Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Thu hồi trên 663 tỷ đồng nợ thuế

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, tính ngày 7/10, toàn đơn vị đã thu hồi nợ thuế được trên 663 tỷ đồng, đạt đạt gần 70% so với chỉ tiêu thu hồi nợ do Tổng cục Hải quan giao (952 tỷ đồng).

Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Thu hồi trên 663 tỷ đồng nợ thuế
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Song song với công tác thu hồi nợ thuế, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã làm thủ tục xóa nợ đối với các trường hợp nợ thuế đủ điều kiện theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, với tổng số nợ được xóa hơn 33 tỷ đồng.

Với nhiệm vụ thu hồi nợ đọng thuế từ nay đến cuối năm 2014 phải đạt 289 tỷ đồng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các chi cục khẩn trương đôn đốc, thu hồi nợ đọng theo chỉ tiêu đã được phân công để đạt kế hoạch do Tổng cục Hải quan giao. Đối với những trường hợp nợ thuế chây ỳ, các đơn vị củng cố hồ sơ chuyển cho cơ quan Công an điều tra theo thẩm quyền.

Được biết, đến ngày 7/10, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã thu ngân sách Nhà nước được 65.632,8 tỷ đồng, đạt 87,74% so với chỉ tiêu kế hoạch 74.800 tỷ đồng và 76,85% chỉ tiêu phấn đấu (85.400 tỷ đồng).