VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Thông tư số 27/2022/TT-BTC:

Bãi bỏ quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Ngày 11/05/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 27/2022/TT-BTC bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM