VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Chỉ thị số 7180/CT-TCHQ:

Chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Chỉ thị số 7180/CT-TCHQ về chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc.

Chỉ thị này yêu cầu Cục Kiểm tra sau thông quan chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện chỉ thị này; tăng cường kiểm tra theo quy chế kiểm tra nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 2009/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Kết thúc một cuộc kiểm tra, cán bộ công chức hải quan bị phát hiện có hành vi vi phạm ở khâu trước và sau thông quan, Thủ trưởng các cấp phải kịp thời xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định; Cán bộ công chức làm công tác kiểm tra sau thông quan nếu có tinh thần thái độ làm việc tích cực, có thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ: phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, thủ đoạn gian lận tinh vi có tính chất mới thì đề xuất khen thưởng kịp thời theo quy định.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Chỉ thị số 7180/CT-TCHQ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM