VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thông tư số 76/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn một số khoản quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Ngày 15/09/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2021/TT-BTC hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 76/2021/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM