VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thông tư số 69/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý kinh phí, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông

Ngày 11/08/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 69/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 69/2021/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM