VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Quyết định số 750/QĐ-BTP:

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác

Quyết định số 750/QĐ-BTP ngày 06/04/2020 về phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác các chức danh và xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tư pháp.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 750/QĐ-BTP.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM