VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thông tư 228/2016/TT-BTC:

Phí tuyển dụng, phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Ngày 11/11/2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 228/2016/TT-BTC quy định về phí tuyển dụng công chức, viên chức, phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông tư quy định mức thu phí như sau:

- Tăng phí tuyển dụng công chức, viên chức so với mức thu hiện hành:

+ Dưới 100 thí sinh thì mức phí là 500 ngàn đồng (mức hiện hành là 260 ngàn).

+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh thì mức phí là 400 ngàn đồng (mức hiện hành là 200 ngàn).

+ Từ 500 thí sinh trở lên thì mức phí là 300 ngàn đồng (mức hiện hành là 140 ngàn).

- Giữ nguyên phí nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I là 1.4 triệu đồng (dưới 50 thí sinh); 1.3 triệu đồng (từ 50 đến dưới 100 thí sinh); 1.2 triệu đồng (từ 100 thí sinh trở lên).

- Phí nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III với mức chung là 700 ngàn đồng(dưới 100 thí sinh); 600 ngàn đồng (từ 100 đến dưới 500 thí sinh); 500 ngàn đồng (từ 500 trở lên).

+ Phí phúc khảo thi tuyển, thi nâng ngạch, thăng hạng là 150 ngàn đồng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 228/2016/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM