VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Hệ thống cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tư số 107/2018/TT-BTC:

Quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2018/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài...

Thông tư số 107/2018/TT-BTC gồm 3 chương, 12 điều quy định các nội dung về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19/10/2017 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở, nhà ở của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Đối tượng áp dụng gồm: Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, thanh toán, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng của các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 thay thế Thông tư số 120/2008/TT-BTC ngày 9/12/2008 của Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:

- Thông tư số 107/2018/TT-BTC

- Mẫu biểu đính kèm Thông tư số 107/2018/TT-BTC

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM