Phương pháp thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư

Phương pháp thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính thông qua phân tích các quy định pháp lý và khảo sát thực tiễn hoạt động kiểm toán dự án đầu tư nhằm đề xuất phương pháp thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán quyết toán hoàn thành dự án đầu tư công. Qua đó, góp phần hoàn thiện hơn cơ sở lý luận về kiểm toán dự án đầu tư công, đồng thời cung cấp cho kiểm toán viên phương pháp luận áp dụng trong thực tiễn hoạt động kiểm toán.
Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị được kiểm toán về việc triển khai Nghị quyết số 53/2022/QH15 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020.
Siết chặt thực hiện nghiêm kỷ cương tài chính

Siết chặt thực hiện nghiêm kỷ cương tài chính

Kết luận nội dung thảo luận, cho ý kiến về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, trong phiên thảo luận chiều ngày 2/6, đã có 24 ý kiến phát biểu, cho ý kiến. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có trao đổi giải trình, tiếp thu, làm rõ các vấn đề nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm.
Đẩy nhanh quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

Đẩy nhanh quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 13363/BTC-ĐT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Tập đoàn, tổng công ty nhà nước; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị triển khai các công việc nhằm đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.