VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Quyết định số 05/QĐ-VSD:

Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Quyết định số 05/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 về Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Quyết định quy định Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.  

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 05/QĐ-VSD.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM