VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Thông tư số 96/2021/TT-BTC:

Quy định về mẫu biểu và việc sử dụng mẫu biểu trong công tác quyết toán

Ngày 11/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2021/TT-BTC quy định về mẫu biểu và việc sử dụng mẫu biểu trong công tác quyết toán.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM