VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thông tư số 77/2021/TT-BTC:

Sửa đổi một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 77/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 77/2021/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM