VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thông tư số 72/2021/TT-BTC

Sửa đổi quy định về quản lý các khoản thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước

Ngày 17/08/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 72/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 72/2021/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM