VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định 2362/QĐ-BTC:

Thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế về quản lý thuế

Ngày 15/11/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2362/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế về quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Theo Quyết định, thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế được sửa đổi, thay thế như sau:
- Sử dụng mẫu số 01A - Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế tại Thông tư 51/2017/TT-BTC thay cho mẫu số 01 của Thông tư 117/2012/TT-BTC.
- Bỏ yêu cầu nộp giấy chứng nhận đăng ký thuế, mẫu chữ ký của người có thẩm quyền của đại lý thuế ký tên trên các hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế....
- Giảm thời hạn giải quyết hồ sơ từ 10 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
- Gửi văn bản trả lời tới doanh nghiệp nếu không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thay vì chỉ ban hành Công văn khi đủ điều kiện như trước đây.
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2017; sửa đổi, thay thế 02 thủ tục hành chính tại Quyết định 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2362/QĐ-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM