VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tình hình trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu Quý IV/2017

Ngày 7/2/2018, Bộ Tài chính công bố tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý IV/2017.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 01/01/2017: 2.389,891 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I/năm 2017 (đến hết ngày 31/3/2017) là 2.864,527 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II/2017 (đến hết ngày 30/6/2017) là 3.975,665 tỷ đồng...
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: /2018_02_08/ttbc_ve_quy_bog_07022018_EVUR.docx
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM