Hết quý 3/2012: Cục Thuế Hà Nội thu ngân sách 85.376 tỷ đồng

Nhã Tường (eFinance Online)

Đó là số tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 9 tháng qua trên địa bàn thành phố Hà Nội do Cục Thuế Hà Nội vừa công bố. Thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội đã đẩy mạnh hỗ trợ, tuyên truyền, giúp người nộp thuế (NNT) sớm tiếp cận với những chính sách ưu đãi của Chính phủ.

Hết quý 3/2012: Cục Thuế Hà Nội thu ngân sách 85.376 tỷ đồng

Trung bình mỗi năm, Cục Thuế Hà Nội và các chi cục đã tổ chức hơn 40 cuộc đối thoại với khoảng 7.000 đến 8.000 lượt NNT.

9 tháng năm 2012, Cục Thuế Hà Nội đã tổ chức 35 cuộc đối thoại cho 7.084 lượt NNT trên địa bàn. Nhiều hội nghị đối thoại với DN trên địa bàn Hà Nội diễn ra thành công đã chứng minh được những nỗ lực của ngành Thuế Hà Nội trong việc cải cách thủ tục hành chính thuế, được cộng đồng DN đánh giá cao.

Bên cạnh đó, 9 tháng năm 2012, Cục Thuế Hà Nội đã tổ chức 318 lớp tập huấn về chính sách thuế cho 13.932 lượt cán bộ, công chức của ngành và 62.232 DN trên địa bàn. Nội dung tập huấn chủ yếu là những vấn đề mà NNT quan tâm, như quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, chiến lược hiện đại hóa ngành thuế giai đoạn 2011-2020 và các thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi thuế của Chính phủ.