HNX ban hành bộ nguyên tắc phân bảng UPCoM Premium và Bảng cảnh báo nhà đầu tư

PV.

Ngày 9/5/2016, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã chính thức ban hành hai bộ nguyên tắc phân bảng trên hệ thống giao dịch UPCoM: phân bảng UPCoM Premium và phân bảng Cảnh báo nhà đầu tư.

HNX vừa ban hành bộ nguyên tắc phân bảng UPCoM Premium và Bảng cảnh báo nhà đầu tư. Nguồn: internet
HNX vừa ban hành bộ nguyên tắc phân bảng UPCoM Premium và Bảng cảnh báo nhà đầu tư. Nguồn: internet

Việc ban hành này nhằm mục đích làm tăng tính hấp dẫn của thị trường thông qua việc phân tách nhóm công ty có tình hình tài chính tốt hoặc nằm trong diện bị hạn chế giao dịch so với nhóm còn lại.

Tại bảng UPCoM Premium, các chứng khoán ĐKGD là cổ phiếu của các doanh nghiệp được chọn lọc, đáp ứng các tiêu chí về tình hình tài chính và ý thức tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin trên TTCK. Cụ thể như sau:

Về tiêu chuẩn định lượng, tổ chức ĐKGD có vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng trở lên, hoạt động kinh doanh năm liền trước có lãi, không có lỗ lũy kế; hoặc tổ chức ĐKGD có vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước tối thiểu là 5%, không có lỗ lũy kế. Các tiêu chí này được xem xét dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính gần nhất.

Về tiêu chuẩn định tính, các tổ chức ĐKGD được lựa chọn vào bảng UPCoM Premium phải báo cáo cho HNX về việc công bố thông tin báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét (nếu có) của năm tài chính gần nhất đúng thời hạn quy định.

Ngoài ra, các tổ chức ĐKGD có chứng khoán đủ điều kiện giao dịch ký quỹ theo Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng có thể được chọn vào bảng UPCoM Premium.

Nếu UPCoM Premium phản ánh những mã chứng khoán có “sức khỏe” tốt, thì ngược lại, bảng Cảnh báo nhà đầu tư lại bao gồm các mã chứng khoán bị hạn chế ĐKGD và bị tạm ngừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM theo Quy chế Tổ chức và Quản lý thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại HNX ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-SGDHN ngày 05/02/2016 và được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 268/QĐ-SGDHN ngày 29/4/2016 của Tổng Giám đốc GDCK Hà Nội. Việc phân tách các nhóm cổ phiếu thông qua tình trạng sức khỏe doanh nghiệp góp phần thúc đẩy tính minh bạch, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Năm 2015, thị trường UPCoM đã có những chuyển biến tích cực: số lượng doanh nghiệp lên sàn cao gấp 1,6 lần so với năm 2013 và 2014 cộng lại, cuối năm có 256 doanh nghiệp ĐKGD với giá trị ĐKGD hơn 50,4 nghìn tỷ đồng, vốn hóa thị trường trên 61 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân đạt 57,6 tỷ đồng/phiên.

Trong năm nay, thị trường UPCoM được dự báo tiếp tục có bước phát triển đột phá cả về quy mô và chất lượng. Bên cạnh các chính sách gắn đấu giá, cổ phần hóa với niêm yết/ĐKGD, việc phân bảng UPCoM Premium và Cảnh báo nhà đầu tư được công chúng đầu tư đánh giá sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy UPCoM, tiếp tục những nỗ lực liên tục của HNX nhằm làm tăng tính hấp dẫn của thị trường, hỗ trợ và định hướng tốt hơn cho các đối tượng tham gia thị trường.