HNX chính thức phát động tuần lễ quản trị công ty lần thứ nhất, năm 2015

pv.

(Tài chính) Tuần lễ Quản trị công ty lần thứ nhất, năm 2015 đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chính thức phát động với một trong những hoạt động chính hết sức thiết thực đó là hội thảo:“Tổ chức Đại hội đồng cổ đông hiệu quả”. Đây là chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập HNX, tiền thân là HaSTC (8/3/2005 - 8/3/2015).

Hội thảo:“Tổ chức Đại hội đồng cổ đông hiệu quả” ngày 20/1/2015 đã thu hút sự tham gia của đại diện gần 300 doanh nghiệp niêm yết tại HNX. Nguồn: financeplus.vn
Hội thảo:“Tổ chức Đại hội đồng cổ đông hiệu quả” ngày 20/1/2015 đã thu hút sự tham gia của đại diện gần 300 doanh nghiệp niêm yết tại HNX. Nguồn: financeplus.vn

Ngày 20/1/2015, tại Hà Nội, HNX đã phối hợp với Công ty Chứng khoán FPT (FPTS) tổ chức hội thảo “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông hiệu quả” cho hơn 300 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch trên HNX. Hội thảo là một trong những hoạt động chính của Tuần lễ Quản trị công ty lần thứ nhất, nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập HNX (tiền thân là HaSTC).

Với chủ đề “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông hiệu quả”, hội thảo tập trung vào các các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông, lập Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Quan trị công ty của HNX cho biết, chất lượng quản trị công ty dù đã có những tiến bộ nhưng so với yêu cầu hội nhập của các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Bởi vậy, để khắc phục những vấn đề còn tồn tại, cũng như hướng tới các thông lệ quán trị công ty tốt hơn, HNX đã xây dựng chương trình Tuần lễ quản trị công ty nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng lĩnh vực này của các doanh nghiệp niêm yết, trang bị cho các doanh nghiệp những hành trang cần thiết để đương đầu với các thử thách mới trong thời kỳ hội nhập.

Tại hội thảo, bà Vũ Thị Phương Chi, Giám đốc tư vấn Quản trị doanh nghiệp, đại diện FPTS đã hướng dẫn doanh nghiệp cách xử lý các vấn đề gặp phải liên quan đến trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông như thẩm quyền và trách nhiệm triệu tập họp, tranh chấp giữa cổ đông và công ty đối với thông báo mời họp và việc gửi tài liệu về đại hội; phương án giải quyết các vấn đề nảy sinh liên quan đến việc xác định tư cách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông, gợi ý hình thức tham dự họp và biểu quyết/bầu cử bằng điện tử để tăng tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội; và hướng dẫn cách áp dụng tỷ lệ 65% và 51% để thông qua chương trình đại hội. Đại diện FPTS cũng khuyến nghị các doanh nghiệp tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo thông lệ quản trị công ty tốt để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, kể cả cổ đông nước ngoài, đặc biệt là hình thức bỏ phiếu điện tử giúp các cổ đông bỏ phiếu một cách dễ dàng.

Về vấn đề này, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý phát hành (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) tiếp tục phát biểu lưu ý những thay đổi lớn trong Luật Doanh nghiệp năm 2014. Theo ông Hải, Luật Doanh nghiệp mới đã đạt được bước tiến đáng kể khi đã giải quyết  được nhiều vấn đề vướng mắc của Luật Doanh nghiệp 2007. Với Luật mới, doanh nghiệp có quyền lựa chọn cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần theo mô hình có ban kiểm soát hoặc không có ban kiểm soát; điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông giảm từ 65% tỷ lệ cổ đông dự họp xuống còn 51%; tỷ lệ thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng giảm từ 75% xuống 65% và 51% đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, mở rộng cách thức lấy ý kiến bằng văn bản sang hình thức gửi fax, thư điện tử; cho phép thực hiện bầu dồn phiếu theo quy định của công ty... Ngoài ra, Luật cũng có sự thay đổi về quy định đối với các vấn đề khác như: vốn điều lệ, quy định minh bạch hoá thông tin, người đại diện theo pháp luật, quyền khởi kiện để bảo vệ cổ đông nhỏ…

Chia sẻ về cách lập Báo cáo thường niên, bà Vũ Thị Thúy Ngà, Giám đốc phòng Quản lý niêm yết của HNX đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản trong việc lập Báo cáo thường niên, những vấn đề doanh nghiệp nên lưu ý và các khuyến nghị của HNX để giúp doanh nghiệp hoàn thiện hơn Báo cáo thường niên. Theo Bà Ngà, Báo cáo thường niên nên được thể hiện một cách cô đọng, dễ hiểu, sinh động, nhất quán, kết nối xuyên suốt thông điệp và định hướng phát triển doanh nghiệp.

Cùng với hướng dẫn về Báo cáo thường niên, ông Nguyễn Viết Thịnh, Giám đốc dịch vụ tư vấn Công ty PriceWaterhouseCoopers (PWC) đã có phần trình bày về các hướng dẫn lập báo cáo phát triển bền vững tại hội thảo. Các vấn đề phát triển bền vững đã được công nhận rộng rãi và tạo được lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, vì vậy, trên thế giới hiện nay ngày càng có nhiều doanh nghiệp lập báo cáo phát triển bền vững. Nội dung báo cáo phát triển bền vững nên đề cập đến các đánh giá về lĩnh vực trọng yếu, trong đó giải thích rõ những rủi ro chiến lược và các cơ hội có được từ các chương trình hành động phát triển bền vững, phát triển bền vững được tích hợp như thế trong chiến lược cốt lõi của doanh nghiệp, những tác động đối với hiệu quả hoạt động, vai trò và tương tác của các bên liên quan, cũng như việc quản trị phát triển bền vững.     

Cũng tại hội thảo, ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc HNX đã chính thức phát động chương trình Tuần lễ quản trị công ty năm 2015 và chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch HNX năm 2015.

Theo đó, chương trình Tuần lễ quản trị công ty dự kiến sẽ được tổ chức định kỳ hàng quý với các nội dung chính xoay quanh các nguyên tắc quản trị công ty của OECD, tập trung vào các vấn đề còn nổi cộm trong thực tiễn quản trị công ty hiện nay của các doanh nghiệp và giới thiệu một số thông lệ tốt về quản trị công ty đã được thừa nhận rộng rãi trên thế giới như: Tổ chức hiệu quả Đại hội đồng cổ đông, lập Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững, nâng cao chất lượng thông tin công bố và vai trò của báo chí, chất lượng báo cáo tài chính và IFRS,... Các tiêu chí của chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch HNX năm nay dự kiến sẽ được công bố trong tháng 4/2015 và lễ công bố kết quả sẽ được tổ chức vào tháng 10/2015.