HNX: Doanh nghiệp càng minh bạch, giá cổ phiếu càng cao

Theo Văn Giáp (TTXVN/Vietnam+)

Điểm công bố thông tin và minh bạch cũng có mối quan hệ tích cực với kết quả kinh doanh được đo bằng ROE (Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) và ROA (tỷ số lợi nhuận trên tài sản).

Doanh nghiệp càng minh bạch, giá cổ phiếu càng cao.
Doanh nghiệp càng minh bạch, giá cổ phiếu càng cao.

Theo nhận định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), doanh nghiệp có chất lượng công bố thông tin và minh bạch càng cao thì giá cổ phiếu càng cao - là dẫn chứng tích cực để khuyến khích và thúc đẩy doanh nghiệp thực thi các quy định, thông lệ về công bố thông tin và minh bạch.

HNX cho biết, có 237 doanh nghiệp (tăng 77 doanh nghiệp so với năm 2018), chiếm 75,71% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường UPCoM tại thời điểm chốt dữ liệu tham gia chương trình đánh giá doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch năm 2018-2019.

Kết quả, điểm công bố thông tin và minh bạch trung bình của các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên HNX năm 2019, đạt 61,40% điểm, tăng 1,65 điểm so với năm 2018 và có 126/237 doanh nghiệp có điểm cao hơn mức trung bình.

Năm nay, các doanh nghiệp tập trung nhiều hơn vào thực hiện các tiêu chí tuân thủ với tỷ lệ điểm dành cho các tiêu chí tuân thủ là gần 62% (năm 2018 là gần 60%). Trong khi đó, việc thực thi các tiêu chí mang tính thông lệ tuy đã có cải thiện nhưng vẫn còn thấp, chỉ đạt gần 41% (năm 2018 là gần 40%).

Các doanh nghiệp thuộc rổ chỉ số UPCoM Large có điểm trung bình cao hơn các doanh nghiệp không thuộc rổ chỉ số này. Các doanh nghiệp có tỷ lệ nắm giữ của nhà nước cao hơn có xu hướng thực hiện công bố thông tin tốt hơn. Trong khi đó, không có mối liên hệ giữa việc doanh nghiệp có vốn sở hữu nước ngoài và chất lượng công bố thông tin.

HNX cho rằng, khi chất lượng công bố thông tin trong nước dần tiếp cận những chuẩn mực hoặc thông lệ quốc tế, thì mối liên hệ giữa việc doanh nghiệp có tỷ lệ vốn sở hữu nước ngoài và chất lượng công bố thông tin và minh bạch sẽ dần biến mất.

Các doanh nghiệp có chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tách biệt có kết quả công bố thông tin và minh bạch trung bình đạt hơn 63% điểm (năm 2018 là gần 62%), trong khi đó các doanh nghiệp có Chủ tịch kiêm nhiệm Tổng giám đốc chỉ đạt hơn 50% điểm (năm 2018 là hơn 51%).

Đối với các doanh nghiệp có thành lập tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại Thông tư 155 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì điểm trung bình đạt hơn 62% điểm, còn các doanh nghiệp không thành lập tiểu ban đạt trên 61% điểm.

Ngoài ra, các doanh nghiệp có công bố Quy chế nội bộ về Quản trị công ty có điểm trung bình là 65,83% điểm (năm 2018 là 64,30%), cao hơn so với các doanh nghiệp không có hoặc không công bố (56,77%).

Các doanh nghiệp có vốn hóa thị trường và tổng tài sản cao hơn thường có chất lượng công bố thông tin và minh bạch tốt hơn.

Điểm công bố thông tin và minh bạch cũng có mối quan hệ tích cực với kết quả kinh doanh được đo bằng ROE (Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) và ROA (tỷ số lợi nhuận trên tài sản), theo đó mỗi 1% tăng của điểm công bố thông tin và minh bạch đồng nghĩa với việc ROA tăng 0,08% và ROE tăng 0,17%.

Doanh nghiệp có chất lượng công bố thông tin và minh bạch càng cao thì giá cổ phiếu càng cao. Đây là dẫn chứng tích cực để khuyến khích và thúc đẩy doanh nghiệp thực thi các quy định, thông lệ về công bố thông tin và minh bạch.

Mới đây, HNX đã tổ chức trao giải và vinh danh 10 doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch năm 2018-2019 gồm: Tổng Công ty Dược Việt Nam - Công ty cổ phần (mã chứng khoán: DVN); Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán (HND); Tổng Công ty IDICO - Công ty cổ phần (mã chứng khoán: IDC); Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội (mã chứng khoán: MIG); Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (mã chứng khoán: OIL); Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (mã chứng khoán: PVM); Công ty cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (mã chứng khoán: SKH); Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex (mã chứng khoán: VCP); Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (mã chứng khoán: VIB); Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (mã chứng khoán: VLB).