Sẽ có sàn giao dịch nợ xấu?

Theo H.T/thoibaokinhdoanh.vn

Để đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu, VAMC đề xuất thành lập Hiệp hội mua bán nợ xấu và hình thành Sàn giao dịch nợ xấu dự kiến vận hành trong giai đoạn năm 2020-2021.

Việc hình thành sàn giao dịch nợ xấu sẽ tăng tính minh bạch và công khai của thị trường. Nguồn: Internet.
Việc hình thành sàn giao dịch nợ xấu sẽ tăng tính minh bạch và công khai của thị trường. Nguồn: Internet.

Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa công bố kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2019-2023.

Theo đó, mục tiêu phổ quát 5 năm tới của VAMC là hoàn thành việc xử lý nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt; Đẩy mạnh hoạt động mua, bán xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường mở thành hoạt động chính của công ty; Thúc đẩy phát triển của thị trường mua bán nợ xấu, trong đó VAMC đóng vai trò trung tâm.

Bước đầu trong năm 2019, VAMC dự kiến sẽ mua 4.500 tỷ đồng nợ xấu theo giá thị trường, xử lý 50.000 tỷ đồng nợ xấu.

Đồng thời VAMC cũng lên kế hoạch đạt tổng nợ xấu mua lũy kế đến hết năm 2020 tối thiểu 330.000 tỷ đồng. Trong đó, giá trị nợ xấu mua theo cơ chế thị trường đến hết năm 2020 đạt tối thiểu 20.000 tỷ đồng theo giá mua nợ. Giai đoạn 2021 - 2023 sẽ tập trung triển khai mua nợ xấu theo giá thị trường.

Về xử lý nợ, đến hết năm 2020, hoàn thành về cơ bản xử lý số nợ xấu đã mua (không tính các khoản nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt của các tổ chức tín dụng yếu kém, có thể gây rủi ro cho hệ thống). Trong giai đoạn 2021 - 2023, tập trung xử lý nợ xấu đã mua theo giá thị trường, đồng thời tiếp tục xử lý số nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Đáng chú ý, VAMC cho hay sẽ thiết lập, vận hành sàn giao dịch nợ xấu, đẩy mạnh hoạt động của sàn giao dịch mua bán nợ xấu và thị trường mua bán nợ xấu tập trung, dự kiến vận hành vào năm 2020-2021.

Trước đó, theo một lãnh đạo ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cũng cho rằng, nợ xấu làm ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, ổn định kinh tế vĩ mô và hệ thống tài chính. Nợ xấu lớn làm tăng lãi suất cho vay, làm giảm vốn tín dụng cho nền kinh tế.

Vị này cho biết, cần phải phát triển thị trường mua bán nợ để đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu, hình thành sàn giao dịch mua bán nợ. Đây là nơi giới thiệu, cung cấp thông tin chính thức, đầy đủ nhất về các khoản nợ đến các nhà đầu tư.

Sàn giao dịch có nhiệm vụ phát triển hạ tầng giao dịch, thiết lập các chuẩn mực về niêm yết thông tin khoản nợ, quản lý và phát triển các trung gian tạo lập thị trường, tổ chức đầu tư, xây dựng cơ chế giám sát và quy định bảo vệ nhà đầu tư. Việc hình thành sàn giao dịch sẽ tăng tính minh bạch và công khai của thị trường.