HNX đón Tổng Công ty thứ 4 IPO trong năm 2016

Theo HNX

Ngày 14/6/2016, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam sẽ bán đấu giá hơn 6,8 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở GDCK Hà Nội với giá khởi điểm 10.050 đồng/cổ phần. Đây là Tổng Công ty thứ 4 trong năm 2016 tiến hành bán đấu giá tại Sở GDCK Hà Nội theo chủ trương thúc đẩy công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) được thành lập từ năm 1955, là đơn vị nòng cốt thực hiện công tác thiết kế, khảo sát các công trình, dự án quan trọng của quốc gia. Tổng Công ty đang sở hữu 5 công ty con, 4 công ty liên kết và 3 công ty góp vốn chuyên về lĩnh vực tư vấn xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, quản lý dự án và giám sát thi công, khảo sát địa chất công trình.

VNCC cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và xây dựng, tổng thầu tư vấn, bao gồm cả Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bịcông nghệvà thi công xây dựng công trình (EPC) các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp và các công trình khác.

Nhiều công trình tiêu biểu mà VNCC đã tham gia tư vấn thiết kế gồm: Nhà Quốc hội, Bảo tàng Hà Nội, Tổ hợp văn phòng Keangnam, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bệnh viện Thanh Nhàn, Nhà kỹ thuật cao Bệnh viện Việt Đức, Nhà máy Yamaha Motor Việt Nam, Nhà máy Hitachi Cable, Học viện Quân y, Trường chuyên Hạ Long, …

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động chính của VNCC là tư vấn thiết kế xây dựng, mang lại trên 80% doanh thu. Tổng doanh thu của công ty mẹ từ năm 2012 đến 2015 tăng đều từ 179,2 tỷ đến 260,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế vào khoảng từ 23,8 tỷ đến 28,9 tỷ đồng; ROE 7,9% - 9,7%.

VNCC đã và đang định hướng phát triển Tổng Công ty đạt trình độ tư vấn tiên tiến trong khu vực ASEAN, làm chủ các ứng dụng công nghệ hiện đại trong tư vấn thiết kế xây dựng, có thương hiệu trên thị trường ASEAN.

Tại thời điểm ngày 1/1/2015, tổng giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 357,7 tỷ đồng. Trong 3 năm tiếp theo, VNCC dự kiến đặt mục tiêu doanh thu từ 248,4 tỷ đến 275,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế từ 17,1 tỷ - 23,7 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức trên vốn điều lệ dao động trong khoảng 4,1 – 5,3%.

Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến

của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam sau cổ phần hóa

STT

Cổ đông

Số lượng cổ phần

Giá trị (đồng)

Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)

1

Nhà nước

18.244.968

182.449.684.800

51,00

2

Cổ phần bán cho người lao động

1.779.500

17.795.000.000

4,97

2.1

Lao động được mua theo giá ưu đãi (theo mức 100 cổ phần/năm)

418.800

4.188.000.000

1,17

2.2

Lao động đủ điều kiện cam kết mua thêm cổ phần ưu đãi (theo mức 200 cổ phần/năm)

347.200

3.472.000.000

0,97

2.3

Lao động là chuyên gia giỏi mua theo giá ưu đãi (theo mức 500 cổ phần/năm)

1.013.500

10.135.000.000

2,83

3

Cổ phần bán đấu giá công khai

6.806.368

68.063.675.200

19,03

4

Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược

8.943.612

89.436.120.000

25,00

Tổng cộng

35.774.448

357.744.480.000

100,00