HNX công bố nguyên tắc tính chỉ số UPCoM Premium Index

Theo HNX

Vừa qua, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã chính thức ban hành Bộ Nguyên tắc phân bảng UPCoM Premium trên hệ thống giao dịch UPCoM. Để phản ánh xu hướng biến động giá của các cổ phiếu thuộc UPCoM Premium, HNX đã nghiên cứu xây dựng chỉ số UPCoM Premium và ngày 19/5/2016, HNX đã công bố Phụ lục 6 về nguyên tắc tính chỉ số UPCoM Premium Index.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

UPCoM Premium Index là chỉ số giá của tất cả các cổ phiếu được lựa chọn vào bảng UPCoM Premium. Chỉ số UPCoM Premium Index được tính toán dựa trên giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả các công ty trong bảng.

HNX sẽ áp dụng tỷ lệ vốn hóa tối đa 15% (là tỷ lệ lớn nhất mà giá trị thị trường của một cổ phiếu được tính trong tổng thể giá trị thị trường của chỉ số) cho các cổ phiếu trong rổ chỉ số, trường hợp tỷ trọng của cổ phiếu vượt quá 20% sẽ được điều chỉnh về 15%.

Việc áp dụng tỷ trọng giới hạn vốn hóa nhằm giảm ảnh hưởng của những cổ phiếu có tỷ trọng lớn đối với chỉ số. Kỹ thuật này cũng đang được áp dụng với cách tính chỉ số HNX30 và chỉ số ngành trên thị trường các cổ phiếu niêm yết HNX.

Các cổ phiếu được lựa chọn vào rổ chỉ số UPCoM Premium Index sẽ phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau: là cổ phiếu của các doanh nghiệp ĐKGD tại HNX thuộc bảng UPCoM Premium và có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn hơn hoặc bằng 5%. Khi một cổ phiếu mới ĐKGD được sắp xếp vào bảng Premium, cổ phiếu này sẽ ngay lập tức được tự động thêm vào danh sách cổ phiếu để tính chỉ số.

Ngược lại, nếu một cổ phiếu thành phần bị rơi vào tình trạng hạn chế giao dịch, tạm ngừng giao dịch, hủy ĐKGD hoặc theo ý kiến của Hội đồng chỉ số là không đáp ứng được các tiêu chí đề ra, cổ phiếu này sẽ bị loại khỏi rổ cổ phiếu tính chỉ số vào ngày thông báo về các tình trạng nêu trên của cổ phiếu đó có hiệu lực.

Việc xem xét điều chỉnh định kỳ đối với cổ phiếu tính chỉ số được thực hiện định kỳ 1 năm/lần đồng thời với kỳ công bố định kỳ danh sách chứng khoán ĐKGD của bảng UPCoM Premium.

Tại bảng UPCoM Premium, các chứng khoán ĐKGD là cổ phiếu của các doanh nghiệp được chọn lọc, đáp ứng các tiêu chí về tình hình tài chính và ý thức tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin trên TTCK. Cụ thể như sau:

Về tiêu chuẩn định lượng, tổ chức ĐKGD có vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng trở lên, hoạt động kinh doanh năm liền trước có lãi, không có lỗ lũy kế; hoặc tổ chức ĐKGD có vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước tối thiểu là 5%, không có lỗ lũy kế. Các tiêu chí này được xem xét dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính gần nhất.


Về tiêu chuẩn định tính, các tổ chức ĐKGD được lựa chọn vào bảng UPCoM Premium phải báo cáo cho Sở GDCK Hà Nội về việc công bố thông tin báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét (nếu có) của năm tài chính gần nhất đúng thời hạn quy định. Ngoài ra, các tổ chức ĐKGD có chứng khoán đủ điều kiện giao dịch ký quỹ theo Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng là một tiêu chuẩn được lựa chọn vào bảng UPCoM Premium.