Hộ gia đình sử dụng điện chịu thuế suất giá trị gia tăng 10%

Gia Hân

Trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Long An gửi tới Bộ Tài chính nội dung kiến nghị về việc xem xét không tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt mà chỉ nên tính thuế GTGT đối với hộ sử dụng điện kinh doanh.

Hộ cá nhân sử dụng điện thực hiện mức thuế GTGT theo quy định.
Hộ cá nhân sử dụng điện thực hiện mức thuế GTGT theo quy định.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An, Bộ Tài chính cho biết, Luật Thuế GTGT quy định 03 mức thuế suất là 0%, 5% và 10%.

Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu (theo thông lệ quốc tế). Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ thiết yếu cho đời sống và hàng hoá, dịch vụ là đầu vào sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với các hàng hoá, dịch vụ thông thường khác.

Theo quy định của Luật Thuế GTGT hiện hành thì mặt hàng điện (không phân biệt điện sinh hoạt hay điện kinh doanh) thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 10%.

Thuế GTGT thu theo hàng hóa, dịch vụ không phân biệt đối tượng, mục đích sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Luật Thuế GTGT không có quy định về việc miễn, giảm thuế GTGT.

Theo đó, hộ cá nhân khi sử dụng điện (để phục vụ cho sinh hoạt hay để kinh doanh) thực hiện mức thuế GTGT theo mức thuế suất quy định.