Hỗ trợ vốn ưu đãi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao

PV.

Trả lời kiến nghị của một số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp về chương trình hỗ trợ vốn ưu đãi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Ngân hàng Nhà nước có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản thông tin đến các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp về chương trình hỗ trợ vốn ưu đãi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Theo thông báo số 08 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị Xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam, Thủ tướng giao NHNN chỉ đạo các ngân hàng thương mại dành 1 gói tín dụng khoảng 50 - 60 nghìn tỷ đồng bằng nguồn huy động của các ngân hàng thương mại để cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp, các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp sạch với điều kiện ưu đãi hơn so với các khoản cho vay thông thường và nhiều ngân hàng thương mại tham gia.

Hiện nay, NHNN đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị liên quan để xây dựng bộ tiêu chí cụ thể xác định các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch làm căn cứ cho các ngân hàng thương mại triển khai thực hiện chương trình tín dụng này.