Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ:

Hoàn thành nhập kho 7.500 tấn gạo trước thời hạn

Hà Anh - Võ Hoa

Thực hiện kế hoạch mua gạo nhập kho năm 2023, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Tây Nam Bộ đã chủ động triển khai các giải pháp để tăng cường nguồn lực dự phòng dự trữ quốc gia (DTQG). Nhờ đó, đến ngày 1/9/2023, đơn vị đã hoàn thành nhập kho DTQG 7.500 tấn gạo, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao trước thời hạn.

Đến ngày 1/9/2023, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ đã nhập kho DTQG 7.500 tấn gạo, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao trước thời hạn.
Đến ngày 1/9/2023, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ đã nhập kho DTQG 7.500 tấn gạo, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao trước thời hạn.

Theo Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ, triển khai Quyết định số 176/QĐ-TCDT ngày 3/4/2023 của Tổng cục DTNN, đơn vị đã khẩn trương xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tiến hành xây dựng E-HSMT, phê duyệt và phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đóng thầu và mở E-HSĐXKT vào ngày 26/6/2023 theo đúng quy định. Kết quả cả 7 gói thầu đều có nhà thầu nộp E-HSDT.

Trên cơ sở kết quả của các gói thầu, Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các bộ phận từ Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định, các phòng nghiệp vụ và các Chi cục DTNN trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy nhanh việc mua nhập 7.500 tấn gạo theo chỉ tiêu được giao.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao nhưng đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định của pháp luật, đơn vị đã thương thảo và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu; cử cán bộ kiểm tra chân hàng tại các nhà máy của nhà thầu.

Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết để khi thời tiết khô ráo, kiểm tra chất lượng gạo đạt tiêu chuẩn là tiến hành nhập vào kho ngay không kể ngày nghỉ cuối tuần hay ngày lễ.

Trong quá trình nhập gạo DTQG, đơn vị gặp phải một số khó khăn nhất định như: Giá gạo xuất khẩu và nội địa liên tục lập đỉnh mới, khiến cho nhà thầu trúng thầu lo lắng. Song với tinh thần chủ động, Lãnh đạo Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ đã đôn đốc nhà thầu khẩn trương giao gạo theo thời gian quy định trong hợp đồng. Đồng thời, chủ động giải thích rõ cho nhà thầu biết sự cần thiết của việc nhập gạo đúng chất lượng và thời gian quy định, tránh trường hợp bị đánh giá điểm uy tín.

Nhờ tạo mọi điều kiện cho các nhà thầu trong thực hiện hợp đồng gạo; sự điều hành linh hoạt của Lãnh đạo đơn vị; sự nỗ lực của cán bộ, công chức, đến ngày 1/9/2023, đơn vị đã nhập kho 7.500 tấn gạo, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao trước thời hạn, đảm bảo đúng chất lượng theo quy định.

Hiện nay, đơn vị đã tiến hành phủ màng, dán kín, hút chân không các lô gạo nhập đầy và đang bơm khí Ni tơ để bảo quản theo quy định.