Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái:

Đã nhập kho 7.000 tấn gạo dự trữ quốc gia theo kế hoạch

Huy An - Lan Hương

Thực hiện kế hoạch mua gạo nhập kho năm 2023, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Bắc Thái đã chủ động triển khai các giải pháp để tăng cường nguồn lực dự phòng dự trữ quốc gia (DTQG). Nhờ đó, đến ngày 4/9/2023, đơn vị đã hoàn thành nhập kho DTQG 7.000 tấn gạo, đạt 70% chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Kỹ thuật viên bảo quản lấy mẫu kiểm tra chất lượng gạo trước khi nhập kho. Ảnh: Lan Hương
Kỹ thuật viên bảo quản lấy mẫu kiểm tra chất lượng gạo trước khi nhập kho. Ảnh: Lan Hương

Theo Lãnh đạo Cục DTNN khu vực Bắc Thái, công tác đấu thầu mua gạo DTQG hàng năm luôn là nhiệm vụ trọng tâm được Ban lãnh đạo đơn vị chú trọng và đặt lên hàng đầu.

Triển khai Quyết định số 139/QĐ-TCDT ngày 3/4/2023 của Tổng cục DTNN về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2023, đơn vị đã khẩn trương xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu cụ thể từng mặt hàng giao cho các chi cục DTNN trực thuộc; đồng thời, chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho công tác đấu thầu nhập 10.000 tấn gạo DTQG.

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức quy trình mua gạo theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng đảm bảo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Tổng cục DTNN. Theo đó, đơn vị thực hiện đăng tải E-HSMT ngày 05/6/2023, đến ngày 26/6/2023, đơn vị tiến hành mở thầu 7/7 gói thầu có nhà thầu tham dự.

Để sớm hoàn thành kế hoạch nhập gạo, bên mời thầu, các thành viên tổ chuyên gia và tổ thẩm định đã khẩn trương thực hiện quy trình đánh giá, thẩm định E-HSDT từ ngày 26/6/2023 - 10/7/2023. Kết quả, 5/7 gói thầu có nhà thầu trúng thầu, 2/7 gói hủy thầu do không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Trong quá trình triển khai nhập gạo DTQG, đơn vị đã gặp phải một số khó khăn nhất định. Cụ thể, 2023 là năm triển khai một số quy định mới về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, công chức tại đơn vị trong việc cập nhật, nắm vững quy định của pháp luật về đấu thầu, các thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các văn bản chỉ đạo của Tổng cục DTNN.

Bên cạnh đó, thời điểm đơn vị được giao nhiệm vụ đã cuối vụ Đông Xuân, cùng với đó diễn biến giá lúa gạo trong nước liên tiếp tăng cao, do chính sách cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ, Nga và các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác nhập gạo DTQG...

Trước những khó khăn trên, Cục DTNN khu vực Bắc Thái đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, chủ động chuẩn bị mọi nguồn lực sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần chủ động làm việc không quản ngày nghỉ, ngày lễ, đến ngày 4/9/2023 Cục DTNN khu vực Bắc Thái đã hoàn thành nhập kho DTQG 7.000/10.000 tấn gạo, đạt 70% chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Phát huy kết quả đạt được, trong những tháng cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện công tác nhập 3.000 tấn gạo theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu nhập gạo DTQG theo kế hoạch được giao; thực hiện tốt công tác bảo quản các mặt hàng DTQG theo quy định; chuẩn bị nhân lực, phương tiện và hàng DTQG để sẵn sàng xuất cấp hàng DTQG theo quyết định của cấp có thẩm quyền bảo đảm an toàn, đủ về số lượng và tốt về chất lượng...