Hoàn thiện Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 2012 trình Quốc hội

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Năm 2012 quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) cơ bản đạt và vượt dự toán được giao.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày báo cáo thẩm tra Báo cáo của Bộ Tài chính. Nguồn: chinhphu.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày báo cáo thẩm tra Báo cáo của Bộ Tài chính. Nguồn: chinhphu.vn
Ngày 17/4, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về quyết toán NSNN năm 2012, kết quả kiểm toán quyết toán NSNN 2012.

Theo Báo cáo do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày, năm 2012 quyết toán thu, chi NSNN cơ bản đạt và vượt dự toán được giao, trong điều kiện tiếp tục phải điều chỉnh giảm thuế theo cam kết hội nhập, thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn nộp thuế để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Tăng chi đầu tư phát triển hợp lý, tiếp tục thực hiện cơ chế khuyến khích đối với các vùng kinh tế trọng điểm, ưu tiên đối với nông nghiệp, nông thôn, các địa phương miền núi, Tây Nguyên, thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bổ sung kinh phí quốc phòng, an ninh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra công tác quản lý NSNN ở một số đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, từ đó, đòi hỏi phải có những giải pháp hiệu quả, sự nỗ lực của các ngành, các cấp để góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội các năm sau.

Kết quả xử lý các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước liên quan thu, chi NSNN là 4.767 tỉ đồng, đã thực hiện 3.528 tỉ đồng, đạt 74% số kiến nghị. Một số kiến nghị chưa thực hiện được hết chủ yếu do một số nguyên nhân như: Một số đơn vị đang gặp khó khăn về tài chính, các kiến nghị liên quan đến xuất toán, thu hồi nộp ngân sách chưa thực hiện triệt để do phải trừ dần vào thu nhập của đơn vị, cá nhân theo quy định…

Theo đánh giá chung tại phiên họp, về cơ bản các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác hạch toán, kế toán thu, chi NSNN, thực hiện khoá sổ và lập báo cáo quyết toán, thẩm định, phê duyệt quyết toán theo đúng quy định của Luật NSNN. Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 đã được Bộ Tài chính lập trên cơ sở thẩm định và tổng hợp từ quyết toán ngân sách đầy đủ từ các địa phương, các ngành, lĩnh vực, được cơ quan kiểm toán Nhà nước kiểm toán, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp, nhiều kiến nghị của kiểm toán Nhà nước đã được các cơ quan của Chính phủ xem xét tiếp thu và thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, các ý kiến của Thường vụ Quốc hội cũng chỉ ra một số vấn đề tồn tại của công tác ngân sách năm 2012 như: Một số đơn vị dự toán chưa đầy đủ, thuyết minh quyết toán chưa rõ ràng; công tác thẩm định của cơ quan tài chính chưa chặt chẽ, kịp thời, công tác tổng hợp, báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 của một số địa phương còn chậm theo quy định...

Về tổng thể, thu NSNN năm 2012 một số khoản thu quan trọng không đạt dự toán được giao, nguồn thu chưa ổn định, vững chắc. Công tác quản lý thu thuế vẫn có mặt hạn chế, chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng trốn thuế, thất thu và nợ đọng thuế còn lớn.

Tương tự, trong chi NSNN, một số khoản chi thường xuyên vẫn còn chưa chặt chẽ, một số khoản chi quan trọng không đạt dự toán. Nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản đã hoàn thành lớn, số dự án đầu tư hoàn thành chưa quyết toán tồn đọng nhiều. Chi chuyển nguồn và kết dư ngân sách địa phương lớn, làm giảm hiệu quả sử dụng NSNN.

Tổng kết lại những vấn đề để cơ quan soạn thảo Báo cáo quyết toán tiếp thu, hoàn thiện, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, mặc dù còn một số hạn chế nêu trên, song Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 của Chính phủ đã cơ bản chấp hành trình tự, thủ tục quyết toán, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 7 theo quy định của Luật NSNN.

Dự thảo Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2012 (được sự thống nhất của Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội):

- Tổng số thu cân đối NSNN là 1.058.140 tỉ đồng (bao gồm cả nguồn năm 2011 chuyển sang năm 2012, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2011, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách Nhà  nước).

- Tổng số chi cân đối NSNN là 1.170.924 tỉ đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2012 sang năm 2013);

- Bội chi NSNN 154.126 tỉ đồng, bằng 4,75% GDP (không bao gồm kết dư ngân sách địa phương 41.342 tỉ đồng).