Hoàn thiện quy định bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định, tiêu chí về việc sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp và Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước.

Hoàn thiện quy định bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp nhà nước
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện quy định trên theo hướng không sử dụng các quỹ trên để bổ sung vốn điều lệ đối với trường hợp doanh nghiệp đã cổ phần hóa không thuộc diện Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối và các doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào diện cổ phần hóa trong thời gian tới.

Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện sẽ cổ phần hóa, cần tăng vốn điều lệ hoặc Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối thì thực hiện cổ phần hóa theo hình thức giữ nguyên phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu phù hợp với mức tăng vốn điều lệ được duyệt.

Phó Thủ tướng lưu ý, việc sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp phải đúng mục đích quy định, trường hợp không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không đúng thì xử lý thu về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.