Hoạt động thanh tra bảo hiểm: Siết kỷ cương để phát triển lành mạnh

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Báo cáo từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) năm 2013 cho thấy, những vi phạm về hoạt động đại lý, chi bồi thường, chi hoa hồng sai quy định...vẫn diễn ra tại nhiều DNBH.

 Hoạt động thanh tra bảo hiểm: Siết kỷ cương để phát triển lành mạnh
Tăng cường thanh tra, kiểm tra DNBH giúp thị trường phát triển bền vững. Nguồn: internet

Năm 2014, Cục sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra DNBH nhằm phòng chống và xử lý vi phạm trong kinh doanh của doanh nghiệp, giúp thị trường phát triển bền vững.

Không đủ điều kiện đại lý vẫn bán bảo hiểm

Cụ thể, theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, tại nhiều DNBH nhân thọ, tình trạng doanh nghiệp vi phạm quy định tại Nghị định 45/2007/NĐ-CP, Nghị định 46/2007/NĐ-CP, Quyết định 96/2007/QĐ-BTC về hoạt động đại lý vẫn diễn ra khá phổ biến.

Nhiều DNBH sử dụng đại lý đồng thời làm việc cho DNBH nhân thọ khác, tuyển dụng đại lý đã bị xử lý kỷ luật ở doanh nghiệp khác. Bên cạnh đó, tình trạng DNBH sử dụng đại lý chưa qua đào tạo, bán sản phẩm chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định đã ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm.

Đặc biệt, tình trạng DNBH vi phạm quy định về bồi thường và chi trả quyền lợi khách hàng cũng diễn ra phổ biến. Qua thanh tra, kiểm tra DNBH phi nhân thọ cho thấy, nhiều trường hợp bồi thường bảo hiểm không đúng quy tắc, điều khoản doanh nghiệp ban hành.

Tại nhiều DN, công tác quản trị rủi ro, thẩm định hồ sơ bồi thường yếu dẫn đến nhiều bất cập trong việc chi trả bồi thường như: Bồi thường khi tổn thất không thuộc phạm vi bảo hiểm, bồi thường đối với trường hợp bên mua bảo hiểm chưa nộp phí hoặc chưa nộp đủ phí, bồi thường không phù hợp với quy tắc, điều khoản...

Trước thực trạng này, một vị lãnh đạo của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, Cục đã có công văn yêu cầu các DNBH sai phạm phải chấn chỉnh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường bảo hiểm và xử lý nghiêm các DN sai phạm về bồi thường, hoạt động đại lý không đúng quy định, không chấp hành đúng quy tắc, điều khoản, biểu phí theo quy định.

Yêu cầu các DNBH chấn chỉnh công tác chi bồi thường, chi trả quyền lợi bảo hiểm, thực hiện việc chi trả đầy đủ, kịp thời phù hợp với quy định tại quy tắc, điều khoản sản phẩm và quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bị giám sát chặt hơn

Cũng theo vị lãnh đạo của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, năm 2013 công tác thanh tra, kiểm tra đã được tăng cường, qua thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nhiều sai phạm, các DNBH cũng đã nghiêm túc chấn chỉnh các sai phạm, nhưng hiện nay trên thị trường vẫn còn tình trạng không chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính. Năm 2014, Cục sẽ tăng cường số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với từng lĩnh vực nhằm góp phần làm cho thị trường phát triển lành mạnh và hiệu quả.

Cụ thể, sẽ thực hiện kiểm tra toàn diện 4 DNBH phi nhân thọ là: Bảo hiểm Toàn Cầu, Bảo hiểm Samsung – Vina, Bảo hiểm Liberty, Bảo hiểm PJICO. Đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, sẽ tiến hành kiểm tra theo chuyên đề: Hoạt động khai thác bảo hiểm; hoạt động thẩm định phát hành hợp đồng bảo hiểm và hoạt động giải quyết quyền lợi bảo hiểm, hoạt động trích lập dự phòng nghiệp vụ, khả năng thanh toán...đối với một số doanh nghiệp bảo hiểm như Bảo Việt nhân thọ, Prudential, Hanwhalife Việt Nam...

Việc tăng cường thanh tra, kiểm tra không chỉ phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm kịp thời mà còn phát hiện bất cập trong cơ chế chính sách để sửa đổi, bổ sung từ đó tạo môi trường pháp lý hoàn thiện, bình đẳng giữa các DNBH, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người tham gia bảo hiểm, góp phần làm cho thị trường phát triển bền vững.