Yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm tại TP. Hồ Chí Minh

Yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm tại TP. Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Từ lý thuyết về năng lực cạnh tranh và nghiên cứu định tính, nghiên cứu này đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm, bao gồm: Nguồn nhân lực; Năng lực tài chính; năng lực quản trị; năng lực marketing; trình độ công nghệ và mối quan hệ. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên bảng câu hỏi khảo sát được gửi tới 250 người là các nhân viên và các cá nhân giữ các chức vụ quản lý ở các doanh nghiệp bảo hiểm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích cho thấy, các yếu tố đều tác động theo các mức độ khác nhau đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm.
Giải pháp tăng "chất" cho thị trường bảo hiểm

Giải pháp tăng "chất" cho thị trường bảo hiểm

Để vực dậy, thị trường bảo hiểm không chỉ dựa vào sự điều hành các cơ quan quản lý mà còn cần sự hợp tác của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
Các doanh nghiệp bảo hiểm cần đặt chất lượng đào tạo đại lý lên hàng đầu

Các doanh nghiệp bảo hiểm cần đặt chất lượng đào tạo đại lý lên hàng đầu

Trao đổi với Tạp chí Tài chính, TS. Nguyễn Thị Chính - Trưởng Khoa Bảo hiểm, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhằm khắc phục triệt để những “hạt sạn” của kênh bancassurane, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) cần nâng cao chất lượng đào tạo đại lý, cũng như kiểm tra, giám sát chất lượng tư vấn của đại lý trên thị trường bảo hiểm.
Xử lý nghiêm đối với nhân viên vi phạm đạo đức hành nghề đại lý bảo hiểm

Xử lý nghiêm đối với nhân viên vi phạm đạo đức hành nghề đại lý bảo hiểm

Trả lời phỏng vấn Tạp chí Tài chính, ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, một trong những hạn chế, vướng mắc chính của kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) là việc kiểm tra, giám sát chất lượng hoạt động tư vấn sản phẩm bảo hiểm. Để giải quyết vấn đề này, cần có quy đinh về chế tài xử lý nghiêm đối với các nhân viên vi phạm đạo đức hành nghề đại lý bảo hiểm.
Để sản phẩm bảo hiểm phát huy giá trị nhân văn

Để sản phẩm bảo hiểm phát huy giá trị nhân văn

Đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ phía cơ quan quản lý, doanh nghiệp bảo hiểm, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và người tham gia bảo hiểm để các sản phẩm bảo hiểm phát huy đúng vai trò và giá trị nhân văn vốn có, là công cụ bảo vệ người dân trước những rủi ro trong cuộc sống.
Bổ sung chế tài xử phạt đại lý bảo hiểm vi phạm nguyên tắc hoạt động

Bổ sung chế tài xử phạt đại lý bảo hiểm vi phạm nguyên tắc hoạt động

Chiều 17/4/2023, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã có cuộc làm việc với đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm về công tác quản lý chất lượng hoạt động đại lý bảo hiểm và chất lượng công tác chăm sóc khách hàng. Tại cuộc làm việc, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu các doanh nghiệp bổ sung chế tài xử phạt đại lý bảo hiểm trong trường hợp đại lý bảo hiểm, nhân viên trực tiếp hoạt động đại lý bảo hiểm vi phạm nguyên tắc hoạt động.
Phát triển thị trường bảo hiểm minh bạch, bình đẳng, tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Phát triển thị trường bảo hiểm minh bạch, bình đẳng, tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Ngày 5/1/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 07/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030. Theo đó, Chiến lược xác định mục tiêu phát triển các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) có năng lực tài chính vững mạnh, năng lực quản trị điều hành tiếp cận chuẩn mực quốc tế...