Hoạt động thu - chi NSNN được quản lý tốt

PV.

(Tài chính) Thông cáo báo chí phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 cho biết, Chính phủ đánh giá việc thu - chi ngân sách Nhà nước (NSNN) được quản lý tốt, bảo đảm các khoản chi theo kế hoạch và các khoản chi phát sinh.

Hoạt động thu - chi NSNN được quản lý tốt
Cán bộ Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh giải đáp chính sách cho người nộp thuế

Lũy kế đến 15/10/2012, tổng thu NSNN ước đạt gần 523,4 nghìn tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán; tổng chi NSNN ước đạt gần 678,6 nghìn tỷ đồng, bằng 75,1% dự toán.

Giải ngân vốn đầu tư tăng khá, cao hơn so với cùng kỳ năm trước, trong 10 tháng đầu năm đã giải ngân được 134,39 nghìn tỷ đồng, đạt 74,7% dự toán năm.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện ước đạt 9 tỷ USD, bằng 98,9% cùng kỳ năm 2011. Số vốn đăng ký tăng thêm của các dự án đã triển khai đạt trên 3,8 tỷ USD, tăng 12,3%.

Vốn ODA giải ngân ước đạt 3,22 tỷ USD bằng 102,5% kế hoạch năm 2012, trong đó, vốn vay ước đạt 3,017 tỷ USD; viện trợ không hoàn lại ước đạt 203 triệu USD.