Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 17 thành công tốt đẹp

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Trong 2 ngày 3 và 4/4/2013, trong khuôn khổ hợp tác tài chính ASEAN, dưới sự chủ trì của Brueni, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 17 (AFMM17) đã diễn ra tại Brunei Darussalam. Trước thềm Hội nghị, đã diễn ra Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 17 thành công tốt đẹp
Đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị lần này có Bộ trưởng Tài chính các nước ASEAN, tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Phó giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB), Giám đốc Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô khu vực ASEAN+3 (AMRO) và quan chức tài chính ngân hàng các nước thành viên. Thứ trưởng Trương Chí Trung đã dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Tài chính tham dự Hội nghị.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần này tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế khu vực và thế giới, tiến độ  đạt được trong việc triển khai Lộ trình Hội nhập tài chính ASEAN trên ba lĩnh vực Phát triển thị trường vốn, Tự do hóa tài khoản vốn và Tự do hóa dịch vụ tài chính, sáng kiến tài trợ cơ sở hạ tầng, hợp tác bảo hiểm hải quan, và thống nhất quan điểm của ASEAN đối với những sáng kiến hợp tác tài chính trong khuông khổ ASEAN+3.  

Cập nhật tình hình kinh tế khu vực và các giải pháp chính sách 

Hội nghị vui mừng ghi nhận tốc độ tăng trưởng mà khu vực ASEAN đạt 4,6% trong năm 2012 mặc dù kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Kết quả đạt được là nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, nhu cầu nội địa lớn, cân đối tài sản của các ngân hàng và khu vực doanh nghiệp lành mạnh. Các Bộ trưởng tin tưởng rằng các nền kinh tế khu vực sẽ tăng trưởng từ 5,3% đến 6% trong năm nay.

Mặc dù vậy, các nước ASEAN vẫn cần thận trọng các rủi ro bên ngoài, đặc biệt là sự suy giảm cầu bên ngoài, sự tăng đột biến của các dòng vốn nước ngoài có thể sẽ làm suy yếu quá trình phục hồi kinh tế của cả khu vực.  

Các Bộ trưởng cũng tái khẳng định cam kết thực hiện các chính sách tài khóa và tiền tệ thích hợp để duy trì tăng trưởng kinh tế và ổn định thị trường tài chính thông qua việc điều chỉnh các chính sách kinh tế vĩ mô để phù hợp với mức độ phát triển của từng nước và tùy theo tình hình cụ thể mà từng nền kinh tế phải đối mặt. 

Hội nghị nhất trí sẽ tăng cường hơn nữa cầu nội địa, tiếp tục cải cách cơ cấu, khuyến khích đầu tư khu vực tư nhân, với mục tiêu phát triển kinh tế cân bằng toàn khu vực. Hội nghị cũng nhất trí tăng cường nỗ lực hợp tác và hội nhập, để cải thiện khả năng phục hồi của khu vực đối phó với các nguy cơ bên ngoài. 

Lộ trình hội nhập tài chính khu vực 

Ghi nhận những tiến bộ nhất định trong việc thực hiện Lộ trình hội nhập tài chính tiền tệ khu vực, Hội nghị nhất trí sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc phát triển thị trường tài chính hội nhập mạnh mẽ hơn để  đạt được những mục tiêu Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015.

Trong lĩnh vực phát triển thị trường vốn, các Bộ trưởng tin tưởng rằng một thị trường vốn phát triển mạnh mẽ là rất quan trọng để ổn định tài chính và thúc đẩy phân bổ luồng vốn một cách hiệu quả. Các Bộ trưởng ghi nhận những tiến độ đạt được trong việc xây Bộ thang bảng chấm điểm về sự phát triển, độ mở cửa và tính thanh khoản của các thị trường trái phiếu và những nỗ lực nghiên cứu của Ủy ban công tác về thị trường vốn đối với thị trường chứng khoán phái sinh OTC.

Các Bộ trưởng cũng khuyến khích Ủy ban công tác tăng cường triển khai các hoạt động tăng cường năng lực và trao đổi thông tin để dần dần san bằng khoảng cách phát triển thị trường như đã xác định trong Bộ thang bảng đánh giá.

Hội nghị cũng ghi nhận các tiến độ Diễn đàn Phát triển thị trường vốn ASEAN đạt được như kết nối các SGDCK ASEAN, phát triển khung khổ pháp lý cho các giao dịch chào bán qua biên giới của các quỹ tương hỗ cũng như các dịch vụ hỗ trợ, sáng kiến xếp hạng quản trị công ty cho các công ty niêm yết trong khu vực ASEAN.  

Đối với lĩnh vực dịch vụ tài chính, Hội nghị ghi nhận tiến độ đàm phán đang được tiến hành về tự do hóa dịch vụ tài chính tại Vòng Đàm phán Thứ sáu và đề nghị Nhóm công tác triển khai tích cực để đảm bảo việc từng bước tự do hóa và hội nhập thị trường tài chính khi tiếp cận mục tiêu Cộng đồng kinh tế 2015. Dự kiến Nghị định thư thực hiện  gói cam kết vòng 6 sẽ được ký kết trong năm 2014.  

Hội nghị hoan nghênh kết quả làm việc của Ủy ban công tác về tự do hóa tài khoản vốn trong việc xây dựng khung tự do hóa tài khoản vốn để đánh giá mức độ tự do hóa của từng quốc gia. Khung khổ này sẽ là cơ sở để các nước thành viên xây dựng lộ trình của nước mình.

Các Bộ trưởng cũng ghi nhận những thành công trong việc đánh giá các quy định tự do hóa đối với các giao dịch tài khoản vãng lai, đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp, cũng như là các dòng vốn khác, và khuyến khích ủy ban công tác tiếp tục thảo luận về các biện pháp tự vệ phù hợp. 

Lĩnh vực tài trợ cơ sở hạ tâng 

Các Bộ trưởng hoan nghênh việc Quỹ Cơ sở Hạ tầng ASEAN (AIF) đã được thành lập tại Malaysia và  bắt đầu triển khai các hoạt động cho vay.

Hội nghị tin tưởng rằng Quỹ CSHT ASEAN là một cấu phần trong những nỗ lực của ASEAN để tăng cường kết nối vật chất khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển cơ sở hạ tầng trong ASEAN và hoan nghênh sự tham gia của Myanmar trong thời gian sớm nhất. 

Thành tựu hợp tác trong lĩnh vực Hải quan và bảo hiểm 

Hội nghị ghi nhận những tiến bộ đạt được trong hợp tác hải quan, đặc biệt là dự án thí điểm thực hiện Cơ chế Một cửa ASEAN được triển khai trong hai tháng tại bảy nước thành viên và việc áp dụng Biểu Thuế quan Hài hòa ASEAN 2012.

Các Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan Hải quan thực hiện đầy đủ các sáng kiến đã triển khai, bao gồm cả việc hoàn tất các thỏa thuận và nghị định thư để hỗ trợ việc thành lập một thị trường và cơ sở sản xuất đơn nhất theo Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).

Trong lĩnh vực bảo hiểm, các Bộ trưởng ghi nhận những thành tựu các cơ quan bảo hiểm ASEAN đạt được trong việc xây dựng các khung khổ pháp lý điều hành để thúc đẩy các sản phẩm bảo hiểm và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng.

Hội nghị thông qua việc thành lập Ủy ban điều phối Liên ngành về các sáng kiến bảo hiểm rủi ro thiên tai và chúng tôi đề nghị các thứ trưởng tài chính, phó thống đốc ASEAN và Diễn đàn các nhà quản lý bảo hiểm ASEAN  làm việc chặt chẽ trong việc thực hiện hơn nữa Lộ trình bảo hiểm rủi ro thiên tai.

Tiếp cận Tài chính toàn diện

Hội nghị hoan nghênh những nỗ lực mà các nước thành viên ASEAN đã thực hiện trong việc phổ biến nội dung tiếp cận tài chính toàn diện như đã được các Lãnh đạo cấp cao ASEAN thông qua trong năm 2011 và tin tưởng mạnh mẽ rằng việc tham dự của các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ củng cố vai trò của họ, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế tương lai. 

Bên lề Hội nghị, các Bộ trưởng đã có buổi gặp gỡ với Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN để tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Mỹ và ASEAN. Các chủ đề chính thảo luận bao gồm phát triển thị trường vốn ASEAN, đưa ASEAN trở thành một tài sản đầu tư hấp dẫn, tăng cường đối thoại giữa các diễn đàn ASEAN và APEC, và thúc đẩy sáng kiến nâng cao nhận thức về tài chính.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 17 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị lần thứ 18 sẽ diễn ra tại Myanmar vào năm 2014.