Hội nghị Đầu mối liên lạc khu vực châu Á Thái Bình Dương lần thứ 32

Nha Trang

Hội nghị Đầu mối liên lạc khu vực châu Á Thái Bình Dương của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) lần thứ 32 vừa diễn ra tại thành phố Brisbane, Australia. Hải quan Việt Nam tham dự sự kiện ý nghĩa này.

Hội nghị có sự tham dự của khoảng 45 đại biểu đến từ 33 cơ quan hải quan thành viên trong khu vực châu Á Thái Bình Dương
Hội nghị có sự tham dự của khoảng 45 đại biểu đến từ 33 cơ quan hải quan thành viên trong khu vực châu Á Thái Bình Dương

Hội nghị do Hải quan Australia chủ trì. Đây là sự kiện khu vực đầu tiên trong nhiệm kỳ Phó Chủ tịch khu vực của Hải quan Australia giai đoạn 2022-2024, tiếp sau nhiệm kỳ của Hải quan Indonesia.

Hội nghị có sự tham dự của khoảng 45 đại biểu đến từ 33 cơ quan hải quan thành viên trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Hải quan Việt Nam, đại diện Ban thư ký WCO, Văn phòng xây dựng năng lực khu vực của WCO (ROCB A/P), Văn phòng Tình báo khu vực của WCO (RILO A/P).

Mục tiêu xuyên suốt trong các hoạt động của khu vực giai đoạn 2022-2024 do Hải quan Australia chủ trì là “Phát triển, An ninh, Hợp tác và Thịnh vượng”.

Mục tiêu này được thể hiện thông qua các nội dung thảo luận tại Hội nghị về xây dựng năng lực; các hoạt động trao đổi thông tin, kiểm soát hải quan; kế hoạch chiến lược khu vực, các ưu tiên của khu vực; kế hoạch hoạt động của WCO giai đoạn 2022-2023 cũng như các ý kiến đóng góp trong việc xây dựng Kế hoạch hiện đại hóa của WCO…

Hoạt động của Hải quan khu vực Châu Á Thái Bình Dương được thực hiện và đánh giá triên cơ sở Kế hoạch chiến lược khu vực với 03 nội dung chính gồm:

(i) An ninh thương mại và Tạo thuận lợi (do Australia và Hàn Quốc điều phối): Nâng cao khả năng cạnh tranh về kinh tế của các thành viên dựa trên việc áp dụng các công cụ của WCO và các hiệp định, công ước quốc tế về đảm bảo anh ninh và tạo thuận lợi thương mại; tăng cường hợp tác giữa các cơ quan hải quan, giữa các cơ quan chính phủ, khu vực và quốc tế; tăng cường trao đổi thông tin về các mối đe dọa đối với an ninh chuỗi cung ứng.

(ii) Tuân thủ và Kiểm soát (RILO AP và Hồng Kông điều phối): Tăng cường chia sẻ thông tin và kinh nghiệm; tăng cường kiểm soát và tuân thủ, thực hiện các chiến dịch, các sáng kiến khu vực…

(iii) Xây dựng năng lực (ROCB AP và Nhật Bản): Nâng cao tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn lực trong hoạt động xây dựng năng lực thông qua hợp tác giữa các thành viên và các tổ chức trong khu vực; triển khai có hiệu lực và hiệu quả các chương trình xây dựng năng lực và hỗ trợ kỹ thuật…

Với vai trò là phiên họp chuẩn bị cho Hội nghị Tổng cục trưởng khu vực châu Á Thái Bình Dương, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 4/2023 tại Australia, các đại biểu tham dự đã có các trao đổi ban đầu về một số nội dung dự kiến sẽ được báo cáo Tổng cục trưởng các thành viên trong khu vực quyết định vào năm 2023 như: Đề xuất về việc xây dựng logo riêng của hải quan khu vực, công nhận 03 Trung tâm Chó nghiệp vụ khu vực của Hải quan Australia, Indonesia và Hồng Kông, ứng cử đối với các vị trí đại diện khu vực của các Ủy ban của WCO cũng như Phó Chủ tịch khu vực giai đoạn 2024-2026.

Bên cạnh các nội dung trên, với mong muốn đẩy mạnh an ninh chuỗi cung ứng, Hải quan Australia cũng đưa vào chương trình nghị sự của Hội nghị phần thảo luận các tình huống giả định về đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng, được các thành viên tích cực tham gia trao đổi và đánh giá cao.

Hội nghị cũng nghe một số thành viên chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp áp dụng trong bối cảnh đại dịch Covid19, tạo thuận lợi thương mại, liêm chính hải quan, hải quan thông minh.