Hội thảo về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài trợ thương mại

PV.

(Tài chính) Ngày 11/6/2014, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phối hợp với Công ty ACCUITY tổ chức Hội thảo về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài trợ thương mại. Tham dự Hội thảo có 60 đại biểu đến từ bộ phận phòng, chống rửa tiền, bộ phận tài trợ thương mại của các ngân hàng phía Bắc có trụ sở chính trên địa bàn từ tỉnh Nghệ An trở ra.

Hội thảo đã được nghe các chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm chia sẻ nội dung liên quan đến vấn đề rửa tiền qua hoạt động tài trợ thương mại, tác động tiêu cực của việc rửa tiền qua hoạt động tài trợ thương mại đối với hoạt động của các ngân hàng, các thông lệ tốt nhất để ngăn chặn các hoạt động này.

Cũng tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục Trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động phòng, chống rửa tiền nói chung và trong lĩnh vực tài trợ thương mại nói riêng; đồng thời, ông Ngọc cho biết, để triển khai quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn luật, trong thời gian tới, Cục Phòng, chống rửa tiền sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội thảo về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực casino, chứng khoán, bảo hiểm.