Hơn 16.000 tỷ đồng nợ đọng bảo hiểm trong 4 tháng đầu năm 2017

PV.

Mặc dù, cơ quan Bảo hiểm Xã hội đã có nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội nhưng vẫn chưa có hiệu quả. Tính đến ngày 30/4/2017, số tiền nợ bảo hiểm là 16.366 tỷ đồng, chiếm 5,7% so với số phải thu, tăng 2.347 tỷ đồng (+16,7%) so với thời điểm 31/3/2017.

Tính đến hết ngày 30/4/2017, ước số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,15 triệu người.
Tính đến hết ngày 30/4/2017, ước số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,15 triệu người.

Thông tin trên được đại diện Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 5/2017 diễn ra chiều 23/5.

Theo BHXH Việt Nam, số nợ ước đến ngày 30/4/2017 là 16.366 tỷ đồng, trong đó nợ BHXH là 11.067 tỷ đồng, nợ bảo hiểm thất nghiệp là 697 tỷ đồng, nợ bảo hiểm y tế là 4.602 tỷ đồng. Riêng đối với BHYT thì ngân sách các địa phương chưa chuyển khoảng 2.919 tỷ đồng, chiếm 63,42% tổng nợ BHYT.

Trên thực tế, trong thời gian qua, ngành BHXH đã có nhiều nỗ lực nhằm hạn chế, ngăn ngừa tình trạng nợ đọng BHXH nhưng vẫn chưa có hiệu quả. Tình hình nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp vẫn xảy ra ở hầu hết các địa phương trong cả nước.

Liên quan đến số người tham gia BHXH, BHXH Việt Nam cho biết, tính đến hết ngày 30/4/2017, ước số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,15 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp là 11,23 triệu người; BHXH tự nguyện là 237.000 người và BHYT là 76,27 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 82,01% dân số.

Về công tác chi BHXH, BHYT, ước số chi BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp toàn Ngành tính đến ngày 30/4/2017 là 77.196 tỷ đồng. Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách là 13.630 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH là 38.779  tỷ đồng, chi Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 1.796 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh BHYT là 22.992 tỷ đồng.

Về số người được cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, tính đến ngày 30/4/2017, số người được cấp sổ BHXH ước đạt 13,24 triệu người, đạt 98,9% số người tham gia BHXH. Số thẻ BHYT đã cấp tính đến ngày 30/4/2017 ước đạt 76,24 triệu thẻ.