Hơn 300 tỷ đồng tạm cấp mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Đó là số tiền, Bộ Tài chính tạm cấp bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách 10 tỉnh để thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số vùng khó khăn năm 2013.

Hơn 300 tỷ đồng tạm cấp mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quyết định của Bộ Tài chính căn cứ vào các nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;  Quyết định 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015.

Cụ thể, Bộ Tài chính tạm cấp bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách các tỉnh: Bắc Kạn trên 21,4 tỷ đồng; TP.Hải Phòng trên 5,7 tỷ đồng; Hưng Yên trên 8,7 tỷ đồng; Nam Định trên 2,8 tỷ đồng; Thanh Hoá trên 144,4 tỷ đồng; Quảng Nam 1,5 tỷ đồng; Đắk Lăk trên 42,3 tỷ đồng; Bình Phước trên 13,4 tỷ đồng; Long An trên 9,8 tỷ đồng và tỉnh Đồng Tháp gần 50,4 tỷ đồng để thực hiện mua bảo hiểm y tế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số vùng khó khăn năm 2013.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh nói trên chỉ đạo các cơ quan chức năng làm thủ tục rút dự toán số tiền nêu trên theo quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.