Hơn 700 doanh nghiệp đăng ký sử dụng phần mềm khai hải quan miễn phí

PV.

Tổng cục Hải quan cho biết, từ khi triển khai phần mềm khai hải quan miễn phí tại địa chỉ https://e-Declaration.customs.gov.vn:8443 từ ngày 1/1 – 15/2/2022 đã có có 710 doanh nghiệp đăng ký sử dụng phần mềm này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng đã được Tổng cục Hải quan đăng tải tại địa chỉ https://www.customs.gov.vn kèm theo Thông báo ngày 10/12/2021 của Tổng cục Hải quan.

Để tiếp nhận, xử lý vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện phần mềm khai hải quan miễn phí, Bộ phận hỗ trợ thuộc Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) luôn duy trì hỗ trợ 24/7 thông qua số điện thoại 19009299 hoặc thư điện tử địa chỉ: webmaster@customs.gov.vn.

Phần mềm khai hải quan mới được triển khai trên nền tảng web, được cài đặt tập trung tại Tổng cục Hải quan, do vậy doanh nghiệp chỉ cần có thiết bị kết nối internet là có thể truy cập để khai hải quan. Phần mềm khai hải quan này cũng được kịp thời cập nhật để đáp ứng các yêu cầu mới về hải quan số, hải quan thông minh mà ngành Hải quan hiện đang triển khai.

Phần mềm miễn phí khai hải quan sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí đầu tư máy móc, trang thiết bị, chi phí bản quyền phần mềm, đồng thời giúp doanh nghiệp, người dân sớm tiếp cận và có sự chủ động với nhưng thay đổi của ngành Hải quan khi thực hiện Hệ thống Hải quan số và mô hình Hải quan thông minh.

Để tiếp tục hoàn thiện phần mềm, mới đây, lãnh đạo Tổng cục Hải quan có văn bản yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tiếp tục thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn về phần mềm khai hải quan miễn phí để các doanh nghiệp biết và khai thác sử dụng.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị lấy ý kiến các doanh nghiệp về tiện ích cần bổ sung của phần mềm khai hải quan miễn phí và các vướng mắc khi sử dụng phần mềm để làm cơ sở cho Tổng cục Hải quan cập nhật, điều chỉnh, bổ sung phần mềm nhằm tạo thuận lợi nhiều hơn cho các doanh nghiệp.