Hải quan Bình Dương phối hợp phân tích, kiểm định hàng hóa

Huỳnh Cao Danh

Cục Hải quan Bình Dương và Cục Kiểm định Hải quan vừa ký Quy chế phối hợp trong công tác phân tích, kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận hồ sơ, giao, nhận mẫu phân tích, kiểm định và thực hiện thống nhất công tác phân tích phân loại, kiểm định hàng hoá xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Bình Dương và Cục Kiểm định Hải quan đã ký Quy chế phối hợp trong việc phối hợp công tác phân tích, kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo đó đối với các trường hợp gửi mẫu phân tích phân loại, kiểm định không đúng quy định (hồ sơ phân tích, kiểm định, quy cách mẫu, đóng gói, thời gian gửi mẫu, trường hợp lấy mẫu mới), với các trường hợp quá thời hạn chưa có kết quả phân tích, kiểm định hoặc có kết quả phân tích nhưng chưa có kết quả phân loại thì Chi cục Kiểm định Hải quan khu vực Đông Nam Bộ sẽ cung cấp thông tin và là đầu mối giải quyết công việc liên quan đến các trường hợp nêu trên.

Để công tác phân tích, kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu doanh nghiệp được thực hiện đúng quy định, nhanh chóng, triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp, Cục Hải quan Bình Dương đã chỉ đạo các Chi cục trực thuộc thường xuyên kiểm tra, rà soát các trường hợp phân tích, kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu quá thời hạn nhưng chưa có kết quả phân tích. Hoặc đã có kết quả phân tích nhưng chưa có kết quả phân loại và chủ động phối hợp với Chi cục Kiểm định Hải quan Khu vực Đông Nam Bộ để phối hợp giải quyết nhanh chóng, rút ngắn thời gian giải quyết hoàn tất hồ sơ xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.