Hướng dẫn chi phí tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Taichinh) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số: 98/2015/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tư này quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Thông tư quy định đối với đại biểu, khách mời (bao gồm cả đại biểu người nước ngoài, Việt kiều) và Ban Tổ chức Đại hội ăn nghỉ tập trung: Mức tiền ăn 400.000 đồng/người/ngày cho thời gian diễn ra Đại hội và trước, sau Đại hội 1 ngày. Đối với ngày có tổ chức bữa tiệc chiêu đãi của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Mức tiền ăn là 200.000 đồng/người/ngày.

Đối với đại biểu không đăng ký ăn nghỉ tập trung tại Đại hội: Được chi tiền ăn mức 400.000 đồng/người/ngày cho thời gian thực tế tham dự.

Tiệc chiêu đãi của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước: 500.000 đồng/người/suất.

Ngoài ra, theo Thông tưcác cơ quan, tổ chức, địa phương nơi cử đại biểu tham dự Đại hội bảo đảm phương tiện, chi phí đi lại cho đại biểu từ nơi ở hoặc nơi công tác đến địa điểm đón tiếp đại biểu tại Hà Nội.

Riêng các đại biểu ở xa phải đi bằng máy bay, Ban Tổ chức sẽ có trách nhiệm đưa, đón đại biểu từ sân bay Nội Bài về nơi ở của đại biểu tại Hà Nội và ngược lại. Trong các ngày triệu tập Đại hội, Ban Tổ chức có trách nhiệm đưa, đón đại biểu từ khách sạn đến các địa điểm tổ chức các sự kiện, địa điểm tổ chức Đại hội và ngược lại.

Ban Tổ chức Đại hội cũng sẽ hỗ trợ tiền vé máy bay, tàu xe đại biểu là đại biểu nước ngoài, việt kiều yêu nước theo giá vé hạng thông thường (economy), trường hợp đặc biệt phải được Trưởng ban Tổ chức Đại hội phê duyệt.

Đồng thờithanh toán tiền phương tiện đi lại cho báo cáo viên điển hình tại Đại hội được Ban tổ chức triệu tập đến duyệt báo cáo trước thời gian diễn ra Đại hội theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính. Chi phí thuê phương tiện phục vụ Đại hội theo hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

Cũng theo Thông tư,đại biểu ở xa, đăng ký nghỉ tập trung được bố trí nghỉ tại khách sạn do Ban Tổ chức sắp xếp (trong thời gian tổ chức Đại hội và trước, sau Đại hội 1 ngày).

Ban Tổ chức Đại hội sẽ thanh toán tiền ở cho đại biểu theo mức chi quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Đối với khách nước ngoài, Việt kiều tham dự Đại hội: Ban tổ chức Đại hội thanh toán tiền ở của khách theo hoá đơn thu tiền thực tế, nhưng không quá mức 1.700.000 đồng/người/ngày.

Đối với lực lượng phục vụ (an ninh, bảo vệ, y tế, lái xe, lễ tân...): Trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đồng ý cho phép bố trí ăn, nghỉ tập trung trong những ngày diễn ra Đại hội thì mức chi tiền nghỉ theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính. Không chi bằng tiền nếu không tổ chức ăn, nghỉ tập trung.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8/2015 và áp dụng đối với các hoạt động tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX./.