Thông tư 06/2016/TT-BTC:

Hướng dẫn chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Ngày 14/1/2015, Bộ Tài chínhban hànhThông tư 06/2016/TT-BTChướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo Thông tư, kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử sẽ do ngân sách Trung ương đảm bảo,căn cứ tình hình thực tế, các địa phương xem xét, quyết định bổ sung kinh phí từ ngân sách địa phương để phục vụ cho công tác bầu cử tại địa phương.

Mời xem nội dung cụ thể:thong_tu_06-2015-tt-btc_ZPQM.doc