Nghị định số 55/2020/NĐ-CP:

Hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại


Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 55/2020/NĐ-CP.