Hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch và đăng ký cư trú

PV.

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017, Thông tư 64/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 27/6/2017 hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú trú theo quy định của thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Thông tư 64/2017/TT-BTC hướng dẫn việc miễn lệ phí khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và cấp các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận, bao gồm người được phép cư trú theo quy định tại Thỏa thuận; người do phía Lào trả lại, đã được phía Việt Nam đồng ý tiếp nhận và người kết hôn không giá thú sau khi đăng ký kết hôn có nguyện vọng xin phép cư trú trên lãnh thổ Việt Nam đã được cơ quan chức năng Việt Nam cho phép cư trú.

Đối tượng được miễn lệ phí là người được cơ quan chức năng Việt Nam cho phép cư trú. Cụ thể, người di cư tự do trong vùng biên giới Việt Nam hoặc Lào từ năm 1985 trở về trước. Người di cư tự do trong vùng biên giới Việt Nam hoặc nước Lào từ năm 1986 đến ngày 8/7/2013 với các điều kiện cần đảm bảo như: Người tôn trọng luật pháp của nước cư trú và không vi phạm luật hình sự; người có cơ sở cuộc sống ổn định, có nhà cửa tài sản cố định, có đất canh tác ở nước cư trú. Đồng thời, không phải là người đang bị truy nã hoặc đang phải thi hành án theo quy định của pháp luật nước gốc.

Người di cư tự do trong vùng biên giới hai nước từ năm 1986 đến ngày 8/7/2013 không đủ 3 điều kiện được quy định tại điểm b khoản này do phía Lào trả lại và đã được phía Việt Nam đồng ý tiếp nhận.

Thông tư này cũng quy định, miễn lệ phí đối với người kết hôn không giá thú sau khi đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật mỗi nước có nguyện vọng xin phép cư trú trên lãnh thổ nước Việt Nam.

Đối với các trường hợp người di cu tự do trong vùng biên giới Việt Nam hoặc Lào sau ngày 8/7/2013 không thuộc đối tượng áp dụng theo Thông tư này.

Thông tư này thay thế Thông tư số 93/2014/TT-BTC ngày 14/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân.

Chủ tịch UBND các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn.