Hướng tới đa dạng các gói BHYT đáp ứng khả năng chi trả của người dân

Minh Anh

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và các bộ, ngành xem xét, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), Luật BHXH theo hướng đa dạng các gói BHYT đáp ứng khả năng chi trả khác nhau của người dân.

Ngày 16/5/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có cuộc làm việc với Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, đại diện UBND TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh… về hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Y tế tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị định theo nguyên tắc của BHYT là chia sẻ rủi ro.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Y tế tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị định theo nguyên tắc của BHYT là chia sẻ rủi ro.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã báo cáo cụ thể phương án sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, trong đó tập trung vào một số nhóm vấn đề: Nguyên tắc thanh toán, quyết toán các chi phí khám, chữa bệnh BHYT; nhóm đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHYT; tỷ lệ đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với một số nhóm đối tượng…

Đại diện các bộ, ngành, hiệp hội thống nhất thay thế quy định Quỹ BHYT thanh toán không vượt quá tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở y tế bằng phương án giao dự toán chi, có cơ chế điều chỉnh linh hoạt dựa trên thực tế khám chữa bệnh của cơ sở y tế.

Liên quan tới dự toán chi khám chữa bệnh BHYT, lãnh đạo BHXH Việt Nam, đại diện Bộ Tài chính đề nghị cần xem xét, hoàn thiện quy định về cơ sở xây dựng, phê duyệt, phân bổ, điều chỉnh dự toán chi khám chữa bệnh BHYT cho các cơ sở y tế trên nguyên tắc giao dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, bảo đảm tổng thanh toán hàng năm không vượt quy định nhưng có thể điều chỉnh linh hoạt, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhưng Quỹ BHYT vẫn kết dư.

Nghiên cứu cơ chế điều chỉnh linh hoạt dựa trên thực tế khám chữa bệnh của cơ sở y tế.
Nghiên cứu cơ chế điều chỉnh linh hoạt dựa trên thực tế khám chữa bệnh của cơ sở y tế.

Qua thực tế ở địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho rằng, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 146/2018/NĐ-CP cần cụ thể hoá chủ trương áp dụng cơ chế thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT linh hoạt, mềm dẻo, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh; đồng thời, kiểm soát, không để xảy ra tình trạng lạm dụng, trục lợi trong sử dụng thuốc, trang thiết bị không phù hợp với phác đồ điều trị...

Trên cơ sở các ý kiến nêu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Y tế tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị định theo nguyên tắc của BHYT là chia sẻ rủi ro, tập trung nguồn lực điều trị cho những người không may mắn, yếu thế.

Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở y tế lập dự toán chi hàng năm dựa trên khối lượng công việc, nhiệm vụ được giao; không áp dụng cứng nhắc nguyên tắc lập dự toán trên cơ sở tổng chi năm trước đó; ban hành đầy đủ phác đồ điều trị để tối ưu hoá hiệu quả điều trị, cơ chế giám sát hiệu quả để hạn chế tình trạng tuỳ tiện, lạm dụng thuốc, trang thiết bị điều trị trong khám chữa bệnh BHYT.

Lưu ý cụ thể về phương án sửa đổi Luật BHYT, Luật BHXH, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án sửa đổi hai luật này theo hướng đa dạng các gói BHYT đáp ứng khả năng chi trả khác nhau của người dân. Đồng thời, xây dựng, cập nhật, chia sẻ cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh giữa Quỹ BHYT và các cơ sở y tế, để vừa kiểm soát chất lượng điều trị bệnh nhân, nhưng không lạm dụng kỹ thuật điều trị có chi phí lớn...