Hướng tới thực thi hiệu quả Luật thuế Thu nhập cá nhân

PV.

(Tài chính) Đó là chủ đề Hội thảo do Tạp chí Tài chính tổ chức sáng 16/5/2013 tại Hà Nội, nhằm giới thiệu, phổ biến những nội dung mới của Luật thuế Thu nhập cá nhân sửa đổi, góp phần nâng cao trách nhiệm, nhận thức của nhân dân và của cộng đồng doanh nghiệp trong thực thi triển khai Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013.

Nâng cao nhận thức trong thực thi Luật Thuế Thu nhập cá nhân. Nguồn: FinancePlus.vn
Nâng cao nhận thức trong thực thi Luật Thuế Thu nhập cá nhân. Nguồn: FinancePlus.vn

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Đức Kiên, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Vũ Thị Mai - Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Đinh Văn Nhã - Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội. Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, các nhà quản lý của Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính), Vụ Quản lý Thuế Thu nhập cá nhân (Tổng cục Thuế), Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam, Học viện Tài chính, Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Cục thuế Thành phố Hà Nội... Đông đảo đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đã đến tham dự Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, ngày 22/11/2012, tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013, nhằm khắc phục một số điểm bất cập của Luật Thuế TNCN hiện hành, đảm bảo đơn giản hoá chính sách, đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý thuế.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh về những nội dung chủ yếu của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN bao gồm: Luật thuế TNCN sửa đổi mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế và cho người phụ thuộc; Sửa đổi quy định về phạm vi, đối tượng chịu thuế trong đó sửa đổi quy định về các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công, về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, về miễn thuế đối với tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả và quy định về mức được trừ khi xác định thu nhập tính thuế đối với khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện, về khoản đóng góp bảo hiểm thất nghiệp; Sửa đổi quy định về kỳ tính thuế và quyết toán thuế theo hướng tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan chi trả thu nhập, đồng thời với việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ phục vụ người nộp thuế.

“ Sự kiện Tạp chí Tài chính – cơ quan thông tin của ngành Tài chính chủ động xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức cuộc hội thảo phổ biến chính sách là hoạt động ý nghĩa góp phần cùng toàn ngành Tài chính cũng như các cơ quan thông tin đại chúng trong cả nước đẩy mạnh việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN trên các phương tiện thông tin đại chúng qua đó góp phần tích cực vào nâng cao trách nhiệm, nhận thức của nhân dân và của cộng đồng doanh nghiệp trong thực thi triển khai Luật có hiệu lực từ 01/07/2013”, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nói.

Ông Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội đã nhìn nhận Luật Thuế TNCN sửa đổi, bổ sung ở nhiều góc độ. Dưới góc độ kinh tế, theo ông: những sửa đổi này tạo ra môi trường, tạo đòn bẩy tài chính để khuyến khích, kích thích người lao động- những người trực tiếp làm ra thu nhập có thêm tích lũy, từ đó lao động sáng tạo hơn, tích cực hơn, chất lượng, hiệu quả cao hơn. Dưới góc độ chính trị- xã hội, việc sửa Luật thuế TNCN thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước đối với người lao động trực tiếp ở các khu vực của nền kinh tế trong điều kiện kinh tế- xã hội còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, dưới góc độ tài chính- ngân sách, Luật Thuế TNCN sửa đổi, bổ sung  đã thể hiện tinh thần "khoan sức dân", giảm nghĩa vụ đóng góp, nghĩa vụ nộp thuế của người lao động trong ngắn hạn nhưng lại bồi dưỡng nguồn thu trong dài hạn.

Để Luật thực sự đi vào cuộc sống trong thời gian tới, ông Đinh Văn Nhã cho rằng, việc chú trọng và đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền có ý nghĩa rất quan trọng để các tổ chức, cá nhân có thể thấm nhuần những nội dung của Luật. Có như thế, việc triển khai mới có thể thuận lợi và thành công.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: Sau khi Luật TTNCN sửa đổi có hiệu lực, sẽ có khoảng hơn 2 triệu người đang nộp thuế theo Luật TNCN 2007 ở bậc 1, bậc 2 sẽ không phải nộp thuế; những người nộp thuế ở bậc 3, bậc 4 cũng được giảm số thuế đáng kể”. “...Giảm nghĩa vụ về thuế  đã trở thành là tin vui với người nộp thuế”, bà Cúc khẳng định.

Theo bà Cúc, người nộp thuế có nhiều điều trông đợi khi Luật Thuế TNCN sửa đổi thực thi từ 1/7 tới. Đó là: sự rõ ràng, minh bạch khi xác định các khoản thu nhập chịu thuế, không chịu thuế, miễn thuế; căn cứ, cơ sở tính thuế có cơ sở khoa học, thực tiễn, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện cụ thể của Việt Nam trong khuôn khổ Luật định; có biện pháp quản lý thuế hợp lý, khoa học để đảm bảo thu đủ, thu đúng tiền thuế phát sinh vào ngân sách Nhà nước; có quy định về nộp thuế, quyết toán, hoàn thuế phù hợp...

Tham luận tại hội thảo, các chuyên gia của Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính), Vụ Quản lý Thuế Thu nhập cá nhân (Tổng cục Thuế), Học viện Tài chính  đã phân tích, bình luận về những nội dung mới, chủ yếu của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN, đồng thời giới thiệu những vấn đề mang tính quan điểm trong quá trình xây dựng Nghị định và các văn bản hướng dẫn.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tới trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị chi trả thu nhập cho cá nhân. Các đơn vị này phải thực hiện kê khai người lao động và làm thủ tục khai để cấp mã số thuế cá nhân cho những người ký hợp đồng lao động theo thủ tục quy định về đăng ký thuế; thực hiện khấu trừ thuế và cá nhân có thu nhập chịu thuế đồng thời thực hiện khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế đối với số thuế khấu trừ, nộp ngân sách Nhà nước; bắt buộc phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN đối với cá nhân là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thông qua các nhà thầu; tăng cường quản lý thu thuế đối với tổ chức có cá nhân chuyển nhượng vốn và các giao dịch chuyển nhượng chứng khoán...

 Tại Hội thảo, các chuyên gia cũng giải đáp nhiều hỏi đáp, ý kiến của các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm liên quan đến các nội dung kỹ thuật nêu trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN./.

“Sự kiện Tạp chí Tài chính – cơ quan thông tin của ngành Tài chính chủ động xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức cuộc hội thảo phổ biến chính sách là hoạt động ý nghĩa góp phần cùng toàn ngành Tài chính cũng như các cơ quan thông tin đại chúng trong cả nước đẩy mạnh việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN trên các phương tiện thông tin đại chúng qua đó góp phần tích cực vào nâng cao trách nhiệm, nhận thức của nhân dân và của cộng đồng doanh nghiệp trong thực thi triển khai Luật có hiệu lực từ 01/07/2013”.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai