Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2021

Ngọc Ánh

Thực hiện Công văn số 3496/LĐTBXH-BĐG ngày 07/10/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 8/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 1307/KHTC-QT gửi các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính (Cục Kế hoạch - Tài chính) đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới với chủ đề tháng hành động năm 2021 “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11/2021 đến 15/12/2021 trên cơ sở nội dung hướng dẫn tại Công văn số 3496/LĐTBXH-BĐG ngày 07/10/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ tăng cường tuyên truyền, phố biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên các Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và cổng thông tin điện tử của các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính và lồng ghép trong các hoạt động đa dạng của cơ quan, đơn vị với các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới trong cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan, đơn vị; nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng và thu hút sự tham gia của nam giới trong thực hiện bình đẳng giới.

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị báo, tạp chí thuộc Bộ và tại hệ thống, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và cổng thông tin điện tử của các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính tăng cường đăng tải các  bài viết tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Các đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2021 tại trụ sở cơ quan, nơi đông người nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng cùng chung tay phòng ngừa, ứng phó với bạo lực nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.