Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 18/7/2023 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới; Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; Tổ chức bộ máy nhà nước; Trật tự, an toàn xã hội và 8 đề mục.
HOSE hưởng ứng rung chuông vì bình đẳng giới

HOSE hưởng ứng rung chuông vì bình đẳng giới

Hôm nay (09/03/2023), cùng với hơn 123 Sở Giao dịch Chứng khoán trên thế giới, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức sự kiện “Rung chuông vì bình đẳng giới”.
Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật

Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật

Thực hiện Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN của Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam về thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022, Hội LHPN TP. Hà Nội và Sở Tư pháp ký kết Kế hoạch Liên ngành số 54/KH-STP-HLHPN về đẩy mạnh công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn TP. Hà Nội.
Xóa bỏ định kiến về giới, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới trong xã hội

Xóa bỏ định kiến về giới, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới trong xã hội

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 29/11, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai chiến lược, chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn đến năm 2030 và hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022” trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
Tháng hành động vì bình đẳng giới: Tăng quyền năng, tạo cơ hội

Tháng hành động vì bình đẳng giới: Tăng quyền năng, tạo cơ hội

Hiện các cấp, ngành, địa phương đã sớm chủ động vào cuộc triển khai có hiệu quả Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12). Với nhiều thông điệp ý nghĩa và các giải pháp hỗ trợ thực chất được tập trung thực hiện, Tháng hành động sẽ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tăng quyền năng, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái, qua đó, thúc đẩy bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.
Thúc đẩy bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thúc đẩy bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai đồng bộ nhiều chương trình, chính sách, đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, từ đó góp phần nâng cao vai trò và vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số trong mọi mặt...
Tháng hành động vì bình đẳng giới

Tháng hành động vì bình đẳng giới

(Chinhphu.vn) - Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2022 sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân đối với công tác bình đẳng giới
“Sứ mệnh” đặc biệt của báo chí, truyền thông trong thúc đẩy bình đẳng giới

“Sứ mệnh” đặc biệt của báo chí, truyền thông trong thúc đẩy bình đẳng giới

Sáng 27/10/2022, Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Bình đẳng giới trên báo chí, truyền thông trong bối cảnh công nghệ số”. Hội thảo nhằm tăng cường trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học, tạo diễn đàn học thuật thảo luận về các vấn đề liên quan đến thúc đẩy bình đẳng giới trên báo chí, truyền thông.